Cesta

Euro ve světě

Kromě toho, že je euro měnou eurozóny, používá se ve značné míře i na mezinárodní úrovni. Prostřednictvích měn si země, organizace i jednotlivci udržují, chrání a směňují své bohatství. Globální měna, např. euro, umožňuje tuto činnost v celosvětovém měřítku. Od svého zavedení v roce 1999 se euro pevně etablovalo jako druhá nejvýznamnější mezinárodní měna, jejíž význam přesahuje pouze americký dolar.

V eurozóně je jednotná měna euro prostředkem, pomocí něhož vlády, podniky a jednotlivci provádějí a přijímají platby za zboží a služby. Používá se rovněž k ukládání a vytváření bohatství pro budoucnost v podobě úspor a investic. Velikost, stabilita a síla hospodářství eurozóny – druhého největšího hospodářství na světě za USA – však rovněž vedou k tomu, že o euro je stále větší zájem i za hranicemi eurozóny.

Veřejný a soukromý sektor v třetích zemích pořizuje a používá euro k mnoha účelům, včetně obchodování či měnové rezervy. Proto je dnes euro po americkém dolaru druhou nejvýznamnější mezinárodní měnou.

Její celosvětový význam dokládá obecně rozšířené používání eura v mezinárodním finančním a měnovém systému:

  • Euro se na celém světě stále více používá k emisi státních a podnikových dluhopisů. Na konci roku 2006 činil podíl eura na mezinárodních trzích s dluhopisy přibližně jednu třetinu, zatímco na americký dolar připadalo 44 %.
  • Globální banky uzavírají po celém světě značné půjčky v eurech.
  • Euro je druhou nejobchodovanější měnou na devizových trzích; přibližně 40 % operací denně probíhá v této měně.
  • Euro se velmi často využívá k fakturaci a platbám v mezinárodním obchodě, a to nejen mezi eurozónou a třetími zeměmi, nýbrž v menším rozsahu i mezi třetími zeměmi navzájem.
  • · Euro se spolu s americkým dolarem široce používá jako důležitá rezervní měna pro případ měnové krize. Koncem roku 2006 byla více než čtvrtina celosvětové držby deviz v eurech; v roce 1999 činil podíl eura pouze 18 %. Rozvojové země patří k těm, které zvýšily své rezervy v eurech nejvíce, a to z 18 % v roce 1999 na přibližně 30 % v roce 2006.
  • Řada zemí navázala své měny na euro, které slouží jako kotevní nebo referenční měna.


Postavení eura jako globální měny ve spojení s velikostí a ekonomický významem eurozóny vede k tomu, že mezinárodní ekonomické organizace, např. MMF a skupina G8, stále více pohlížejí na eurozónu jako na jeden celek. To posiluje vliv Evropské unie ve světě.

Aby bylo možno těžit z posílení významu a účinně přispívat k mezinárodní finanční stabilitě, zaujímají země eurozóny na důležitých ekonomických fórech stále častěji jednotný postoj. Toho se dosahuje prostřednictvím úzké koordinace mezi členskými státy eurozóny, Evropskou centrální bankou a Evropskou komisí při mezinárodních ekonomických setkáních.

Řada třetích zemí a oblastí je s eurem svázána ještě těsněji. Díky stabilnímu měnovému systému je euro pro tyto země přitažlivou „kotevní“ měnou, a to zejména pro státy, které s EU navázaly zvláštní vztahy, např. prostřednictvím preferenčních dohod o obchodu. Svázání jejich národní měny s eurem přináší ekonomikám těchto zemí větší jistotu a stabilitu.

Euro se rovněž široce používá v třetích zemích a oblastech, které sousedí s eurozónou, např. v jihovýchodní Evropě, zatímco některé jiné země – Andorra, Monako, San Marino a Vatikán – používají euro na základě zvláštních měnových dohod s EU jako svou oficiální měnu a v rámci určitých množstevních limitů mohou emitovat vlastní euromince.