Navigacijska pot

Razlog za uvedbo evra

Evro je bil uveden, ker ima enotna valuta veliko prednosti in koristi v primerjavi s prejšnjim stanjem, v katerem je imela vsaka država članica svojo valuto. Ni pomembno le, da se z enotno valuto odpravijo nihanja tečajev in stroški menjave valute ter okrepi enotni trg, ampak omogoča evro tudi tesnejše sodelovanje med državami članicami za stabilno valuto in gospodarstvo, ki koristi vsem prebivalcem Evropske unije.

Ko je bila leta 1957 ustanovljena EU, je bil glavni cilj držav članic vzpostavitev skupnega trga za trgovinske dejavnosti. Vendar je kmalu postalo jasno, da je za nadaljnji razvoj in razcvet notranjega trga in boljše delovanje celotnega evropskega gospodarstva potrebno tesnejše ekonomsko in monetarno sodelovanje, kar bi povečalo število delovnih mest in blaginjo Evropejcev. Države članice so leta 1991 sprejele Pogodbo o Evropski uniji (Maastrichtska pogodba), s čimer so se odločile, da bo imela Evropa v 21. stoletju trdno in stabilno valuto.

Prednosti evra so različne, občutijo pa jih posamezniki, podjetja in celotna gospodarstva. Te prednosti vključujejo:

  • več izbire in stabilne cene za potrošnike in prebivalce EU,
  • večjo varnost in več priložnosti za podjetja in trge,
  • večjo gospodarsko stabilnost in rast,
  • bolj povezane finančne trge,
  • večjo prisotnost EU v svetovnem gospodarstvu,
  • prepoznaven znak evropske identitete.

Večina od teh koristi je medsebojno povezana. Gospodarska stabilnost je na primer dobra za gospodarstvo države članice, ker omogoča vladi, da načrtuje za prihodnost. Vendar koristi gospodarska stabilnost tudi podjetjem, saj zmanjšuje negotovost in spodbuja družbe k vlaganju. To pa koristi tudi državljanom, ki imajo zato na voljo več zaposlitvenih možnosti in kakovostna delovna mesta.

Prednosti evra


Enotna valuta zagotavlja nove prednosti in priložnosti zaradi povezovanja in obsega gospodarstva na evroobmočju, s čimer je enotni trg učinkovitejši.

Pred uvedbo evra je bilo treba valute zamenjavati, kar je pri čezmejnih transakcijah pomenilo dodaten strošek, tveganje in pomanjkanje preglednosti. Z enotno valuto je poslovanje v evroobmočju bolj stroškovno učinkovito in manj tvegano.

Zdaj je mogoče zaradi enostavnega primerjanja cen brez težav spodbujati čezmejno trgovanje in naložbe vseh vrst, na primer posamezne potrošnike, ki iščejo proizvod po najnižji ceni, ali podjetja, ki kupujejo najugodnejšo storitev, in velike institucionalne vlagatelje, ki vlagajo učinkoviteje na celotnem evroobmočju brez tveganja v zvezi z nihanjem menjalnih tečajev. Na evroobmočju je zdaj velik povezan trg, na katerem se uporablja ista valuta.

Koristi v svetu


Zaradi obsega, ki ga imata enotna valuta in evroobmočje, so mogoče nove priložnosti na svetovni ravni. Zaradi enotne valute je evroobmočje privlačno za podjetja iz tretjih držav, kar spodbuja trgovino in naložbe. Zaradi preudarnega gospodarskega upravljanja je evro privlačna rezervna valuta za tretje države, zato ima evroobmočje pomembnejšo vlogo v svetovnem gospodarstvu.

Evroobmočje je zaradi svojega obsega in dobrega upravljanja gospodarsko stabilno, s čimer se bolje prilagaja gospodarskim pretresom, tj. nenadnim gospodarskim spremembam, ki lahko nastanejo zunaj evroobmočja in škodujejo gospodarstvu posameznih držav (na primer splošen dvig cen nafte v svetu ali pretresi na deviznih trgih). Zaradi velikosti in stabilnosti evroobmočja takšni zunanji pretresi ne povzročijo izgube delovnih mest in nižje rasti.

Koristi iz teorije v prakso


Evro sam po sebi še ne pomeni gospodarske stabilnosti in rasti. Takšna stabilnost se doseže šele z dobrim upravljanjem gospodarstva evroobmočja v skladu z določbami Pogodbe in Pakta za stabilnost in rast, ki je najpomembnejši dejavnik ekonomske in monetarne unije. Poleg tega je evro kot ključni mehanizem za krepitev prednosti enotnega trga, trgovinske politike in političnega sodelovanja sestavni del gospodarskih, socialnih in političnih struktur današnje Evropske unije.

Dodatna orodja

  • Natisni 
  • Pomanjšaj besedilo 
  • Povečaj besedilo