Cale de navigare

De ce euro?

Moneda euro a fost createment also bring economic stability to the euro area, making it more resilient to so-called external economic 'shocks', i.e. sudden economic changes that may arise outside the euro area and disrupt national economies, such as worldwide oil price rises or turbulence on global currency markets. The size and strength of the euro area make it better able to absorb such external shocks without job losses and lower growth.

Când a fost creată UE , în 1957, statele membre s-au concentrat asupra construirii unei „pieţe comune” pentru schimburile comerciale. Cu timpul a devenit evident că era necesară o cooperare economică şi monetară mai strânsă pentru ca piaţa internă să se dezvolte în continuare şi pentru ca întreaga economie europeană să funcţioneze mai bine, generând mai multe locuri de muncă şi o mai mare prosperitate pentru europeni. În 1991, statele membre au aprobat Tratatul privind Uniunea Europeană (Tratatul de la Maastricht) hotărând astfel că Europa va avea o monedă puternică şi stabilă în secolul al XXI-lea.

Beneficiile monedei euro sunt diverse şi sunt resimţite la niveluri diferite, începând cu persoane fizice şi întreprinderi şi ajungând până la economii întregi. Printre acestea se numără:

  • Ofertă mai variată şi preţuri stabile pentru consumatori şi cetăţeni
  • Securitate mai mare şi mai multe oportunităţi pentru întreprinderi şi pieţe
  • Stabilitate şi creştere economică
  • Pieţe financiare mai integrate
  • O prezenţă mai puternică a UE în economia globală
  • Prezenţa unui semn tangibil al identităţii europene


Multe dintre aceste beneficii sunt interconectate. De exemplu, stabilitatea economicestment of all types, from individual consumers searching for the lowest cost product, through businesses purchasing the best value service, to large institutional investors who can invest more efficiently throughout the euro area without the risks of fluctuating exchange rates. Within the euro area, there is now one large integrated market using the same currency

Cum apar aceste beneficii ale monedei euro?


Moneda unică aduce o nouă forţă şi oferă noi oportunităţi care derivă din integrarea şi dimensiunile economiei zonei euro, piaţa unică devenind, astfel, mai eficientă.

Înaintea monedei euro, nevoia de a realiza operaţiuni de schimbvalutar atrăgea costuri suplimentare, implica riscuri, iar tranzacţiile transfrontaliere erau lipsite de transparenţă. Odată cu introducerea monedei unice, afacerile au devenit mai rentabile şi mai puţin riscante în zona euro.

În acelaşi timp, posibilitatea de a compara uşor preţurile încurajează comerţul transfrontalier şi investiţiile de orice tip, de la consumatorii individuali aflaţi în căutarea celui mai ieftin produs, până la întreprinderile care achiziţionează servicii de cea mai bună calitate şi la marii investitori instituţionali care pot investi mai eficient în zona euro, unde nu există o fluctuaţie a ratelor de schimb. În cadrul zonei euro, există în prezent o singură mare piaţă integrată care utilizează aceeaşi monedă.

Beneficiile la nivel mondial


Moneda unică şi zona euro înseamnă şi noi oportunităţi în cadrul economiei mondiale. Moneda unică transformă zona euro într-o zonă de afaceri atractivă pentru ţările terţe, promovând, astfel, comerţul şi investiţiile. Prudenţa în gestionarea sa economică, face din euro o monedă de rezervă atractivă pentru ţările terţe şi asigură zonei euro o poziţie mai puternică în cadrul economiei mondiale.

De asemenea, dimensiunea şi gestionarea prudentă conferă stabilitate economică zonei euro, care rezistă, astfel, mai bine la aşa-zisele „şocuri” economice externe, adică la schimbările economice bruşte care pot apărea în afara zonei euro şi afecta economiile naţionale, precum creşterea preţului petrolului sau apariţia unor turbulenţe pe pieţele valutare internaţionale. Datorită dimensiunii şi forţei sale, zona euro poate absorbi mai bine asemenea şocuri externe fără pierderea de locuri de muncă şi fără diminuarea creşterii economice.

Realizarea beneficiilor


Moneda euro nu poate garanta, singură, stabilitatea şi creşterea economică . Acestea se realizează, în primul rând, prin buna gestionare a economiei zonei euro conform prevederilor tratatului şi ale Pactului de stabilitate şi creştere (PSC), un element vital pentru Uniunea economică şi monetară (UEM). În al doilea rând, ca instrument fundamental pentru potenţarea beneficiilor pieţei unice, ale politicii comerciale şi ale cooperării politice, moneda euro face parte integrantă din structurile economice, sociale şi politice ale Uniunii Europene de astăzi.

Alte instrumente

  • Versiune imprimabilă 
  • Micşorare text 
  • Mărire text