Kruimelpad

Waarom de euro is ingevoerd

De euro is er gekomen omdat een gemeenschappelijke munt veel voordeliger is dan de vroegere situatie waarin ieder EU-land een eigen munteenheid had. Dankzij de euro vervalt het risico van koersschommelingen, vallen de wisselkosten weg en wordt de gemeenschappelijke markt versterkt. Bovendien zorgt de euro voor nauwe samenwerking tussen de EU-landen voor een stabiele munt en economie, en daar heeft iedereen baat bij.

Bij de oprichting van de EU in 1957 streefden de lidstaten naar een gemeenschappelijke handelsmarkt. Mettertijd werd echter duidelijk dat nauwere economische en monetaire samenwerking de sleutel was tot een verdere groei en bloei van de gemeenschappelijke markt en een betere werking van de hele Europese economie, met als gevolg meer banen en welvaart voor de Europeanen. In 1991 sloten de lidstaten het Verdrag betreffende de Europese Unie (het Verdrag van Maastricht) en besloten zij Europa in de 21ste eeuw een sterke en stabiele munt te geven.

De voordelen van de euro zijn divers en zijn zowel voor particulieren, bedrijven als hele economiën voelbaar:

  • een ruimere keuze en stabiele prijzen voor consumenten en burgers;
  • meer zekerheid en meer mogelijkheden voor bedrijven en markten;
  • meer economische stabiliteit en groei;
  • verder geïntegreerde financiële markten;
  • een sterkere aanwezigheid van de EU in de wereldeconomie;
  • een concreet symbool van een Europese identiteit.

Veel van deze voordelen hangen met elkaar samen. Zo is economische stabiliteit goed voor de economie van de lidstaten omdat hun regering daardoor beter toekomstplannen kunnen maken. Maar economische stabiliteit is ook goed voor het bedrijfsleven omdat het de onzekerheid vermindert en aanmoedigt tot investeren. Dit is op zijn beurt gunstig voor de burgers, wie het meer en betere banen oplevert.

Hoe zorgt de euro voor die voordelen?


Dankzij de integratie en schaalvergroting van de economie en de eurozone zorgt de gemeenschappelijke munt voor mogelijkheden en voordelen die de gemeenschappelijke markt effiënter maken.

Vóór de invoering van de euro zorgde het wisselen van geld bij grensoverschrijdende transacties voor extra kosten, risico's en een gebrek aan transparantie. Met de gemeenschappelijke munt is het goedkoper en veiliger zaken doen in de eurozone.

Makkelijk prijzen kunnen vergelijken, stimuleert de grensoverschrijdende handel en allerlei soorten investeringen, van de individuele consument die het goedkoopste product zoekt tot bedrijven op zoek naar de voordeligste dienstverlening en grote institutionele beleggers die in de eurozone zonder wisselrisico's efficiënter kunnen investeren. Binnen de eurozone is een grote geïntegreerde markt ontstaan, die eenzelfde munteenheid gebruikt.

Wereldwijde voordelen


De schaal van de gemeenschappelijke munt en de eurozone lever ook nieuwe kansen op in de wereldeconomie. De eurozone is met een gemeenschappelijke munt een aantrekkelijke handelspartner voor derde landen, en dat is goed voor de handel en de investeringen. Een verstandig economisch beleid maakt de euro voor derde landen interessant als reservemunt en geeft de eurozone meer invloed binnen de wereldeconomie.

Schaalvergroting en voorzichtig beheer zorgen voor economische stabiliteit in de eurozone. Daardoor is zij beter bestand tegen plotse economische veranderingen die zich buiten de eurozone voordoen en nationale economiëen kunnen verstoren, zoals wereldwijde stijgingen van de olieprijs of turbulentie op de valutamarkten. De eurozone kan dergelijke externe schokken dankzij haar omvang en sterkte beter absorberen, zonder banenverlies en vermindering van de groei.

De vruchten plukken


De euro volstaat op zich niet om economische stabiliteit en groei te genereren. Die vergen eerst en vooral een goed beheer van de economie van de eurozone overeenkomstig de voorschriften van het Verdrag en het Stabiliteits- en groeipact (SGP), het belangrijkste element van de Europese Monetaire Unie (EMU). In de tweede plaats is de euro als belangrijkste mechanisme voor het vergroten van de voordelen van de gemeenschappelijke markt (handelsbeleid en politieke samenwerking) een integrerend onderdeel van de economische, sociale en politieke structuren van de Europese Unie van vandaag.

Extra tools

  • Printbare versie 
  • Tekst kleiner 
  • Tekst groter