Navigācijas ceļš

Kāpēc vajadzīgs eiro?

Eiro tika ieviests tāpēc, ka vienotai valūtai ir daudzas priekšrocības salīdzinājumā ar iepriekšējo situāciju, kad katrai dalībvalstij bija sava valūta. Tādējādi tiek likvidēts svārstību risks un valūtas maiņas izmaksas un stiprināts vienotais tirgus, turklāt eiro palīdz dalībvalstīm ciešāk sadarboties stabilas valūtas un ekonomikas veidošanā, kas ir izdevīgi mums visiem.

ES dibināšanas laikā 1957. gadā dalībvalstis pievērsa uzmanību galvenokārt kopējā tirgus veidošanai. Taču, laikam ritot, kļuva skaidrs, ka ir vajadzīga ciešāka sadarbība ekonomikas un monetārajā jomā, lai attīstītos iekšējais tirgus un Eiropas ekonomika sasniegtu kopumā labākus rezultātus, radot jaunas darbavietas un paaugstinot eiropiešu dzīves līmeni. 1991. gadā dalībvalstis apstiprināja Līgumu par Eiropas Savienību (Māstrihtas līgums) un nolēma, ka 21. gadsimtā Eiropai būs spēcīga un stabila valūta.

Eiro ir dažādas priekšrocības, ko izjūt dažādā apmērā, sākot ar privātpersonām un uzņēmumiem un beidzot ar ekonomiku kopumā. Pie tām pieder:

  • patērētājiem un iedzīvotājiem ir pieejama lielāka preču izvēle par izdevīgāku cenu,
  • lielāka drošība un vairāk iespēju uzņēmumiem un tirgiem,
  • stabilāka ekonomika un straujāka izaugsme,
  • lielāka finanšu tirgu integrācija,
  • lielāka ES nozīme pasaules ekonomikā,
  • taustāma Eiropas identitātes izpausme.

Daudzas no šīm priekšrocībām ir savstarpēji saistītas. Piemēram, ekonomikas stabilitāte ir labvēlīga dalībvalsts ekonomikai, jo tā ļauj valdībai plānot nākotni. Ekonomikas stabilitāte ir izdevīga arī uzņēmumiem, jo tā mazina nenoteiktību un mudina uzņēmumus ieguldīt, bet darba ņēmēji savukārt iegūst vairāk un labākas darbavietas.

Kā rodas šie ieguvumi no eiro valūtas?


Vienotā valūta rada jaunas iespējas, kas rodas no eiro zonas ekonomikas integrācijas un tās mēroga, padarot efektīvāku vienoto tirgu.

Valūtas maiņa pirms eiro ieviešanas radīja papildu izmaksas, risku un pārskatāmības trūkumu starptautiskos darījumos. Ieviešot vienoto valūtu, uzņēmējdarbības izmaksas eiro zonā ir zemākas un ar uzņēmējdarbību saistītais risks ir mazāks.

Tāpat iespējas salīdzināt cenas veicina visa veida starptautisko tirdzniecību un ieguldījumus — tas ir izdevīgi gan atsevišķiem patērētājiem, kas meklē lētāko preci, gan uzņēmumiem, kas pērk pakalpojumus par visizdevīgāko cenu, gan lieliem ieguldījumu fondiem, kuri var efektīvāk ieguldīt visā eiro zonas teritorijā bez valūtas kursu svārstību radītā riska. Eiro zonā ir viens liels integrēts tirgus, kurā izmanto vienu valūtu.

Ieguvumi pasaulē


Vienotās valūtas un eiro zonas apjomi rada jaunas iespējas pasaules ekonomikai. Vienotā valūta padara eiro zonu par trešām valstīm pievilcīgu, ar ko slēgt darījumus un tirgoties, tādējādi veicinot tirdzniecību un investīcijas. Piesardzīgas ekonomikas pārvaldības rezultātā eiro ir kļuvis par valūtu, kurā trešās valstis glabā savas valūtas rezerves, un eiro zona ir ieguvusi lielāku nozīmi pasaules ekonomikā.

Arī eiro zonas lielums un uzmanīga vadība nodrošina tās stabilitāti un palielina izturību pret tā dēvētajiem ārējiem ekonomikas „triecieniem”, t.i., pēkšņām izmaiņām ekonomikā, kas var rasties ārpus eiro zonas un graut valstu ekonomiku, piemēram, naftas cenu palielināšanās pasaulē vai nekontrolējamas svārstības pasaules valūtu tirgos. Eiro zonas lielums un spēks tai ļauj vieglāk izturēt triecienus no ārpuses, nesamazinot darbavietu skaitu un izaugsmes tempu.

Ieguvumu izmantošana


Eiro valūta pati par sevi nerada ekonomikas stabilitāti un izaugsmi. To vispirms var panākt ar drošu eiro zonas ekonomikas pārvaldību saskaņā ar Līgumu un Stabilitātes un izaugsmes paktu, kas ir Ekonomikas un monetārās savienības nozīmīgākais elements. Otrkārt, eiro kā galvenais vienotā tirgus, tirdzniecības politikas un politiskās sadarbības ieguvumu veicināšanas mehānisms ir mūsdienu Eiropas Savienības ekonomikas, sociālās un politiskās struktūras neatņemama sastāvdaļa.

Citi rīki

  • Izdrukas versija 
  • Samazināt tekstu 
  • Palielināt tekstu