Navigációs útvonal

Miért született meg az euró?

Az Unió azért hozta létre az eurót, mert egy egységes valuta bevezetésével az addig saját pénznemüket használó országok számos előnyhöz juthatnak. A közös valuta nem csupán az árfolyamingadozási kockázatokat és az átváltási költségeket küszöböli ki, hanem az egységes piacot is erősíti. Az euró szorosabb együttműködést jelent a tagállamok között közös érdekük, a stabil valuta és gazdaság biztosítása érdekében tett erőfeszítéseik terén.

Amikor a Közösséget 1957-ben megalapították, a tagállamok nagy erőfeszítéseket tettek arra, hogy „közös piacot” építsenek ki a kereskedelem számára. Idővel azonban világossá vált, hogy a belső piac fejlődéséhez és virágzásához, valamint ahhoz, hogy az európai gazdaság egésze jobb teljesítményt nyújthasson, több munkahely létrejöttét, és nagyobb prosperitást eredményezzen, szorosabb gazdasági és monetáris együttműködésre van szükség. 1991-ben hagyták jóvá a tagállamok az Európai Unióról szóló szerződést (Maastrichti Szerződés), elhatározva, hogy a 21. században Európa erős stabil valutával fog rendelkezni.

Az euró sokféle haszonnal jár. Ezek különböző területeken nyilvánulnak meg, és mind az egyének és vállalkozások, mind pedig a gazdaságok szintjén érzékelhetők. Ide tartozik:

  • Nagyobb választék és stabil árak a fogyasztók és az állampolgárok számára.
  • Nagyobb biztonság és több lehetőség a vállalkozások és a piacok számára.
  • Nagyobb gazdasági stabilitás és növekedés.
  • Integráltabb pénzügyi piacok.
  • Az EU erőteljesebb jelenléte a globális gazdaságban.
  • Az euró ezenfelül az európai identitás kézzelfogható szimbóluma.

Az euró előnyei között számos olyan is van, amely összefügg egymással. Például a gazdasági stabilitás kedvezően hat a tagállamok gazdaságára, mivel lehetővé teszi, hogy a kormányok terveket készítsenek a jövőre nézve. A gazdasági stabilitás ezenfelül a vállalkozásoknak is hasznára válik, mivel csökkenti a bizonytalanságot, és a vállalkozókat befektetésre ösztönzi. A polgárok számára pedig nagyobb mértékű foglalkoztatást és jobb minőségű munkahelyeket jelent.

Miből fakadnak az euró nyújtotta előnyök?


Az egységes valuta az eurózóna gazdasági integrációjából és méretéből fakadóan olyan új lehetőségeket teremt, amelyek révén hatékonyabbá válik az egységes piac működése.

Az euró bevezetése előtt a valuták átváltása különköltséggel és kockázattal járt, a határon átnyúló ügyletek esetén pedig nem volt biztosított az átláthatóság. Az egységes valuta használatával az euróövezeten belül nőtt az üzleti tevékenységek költséghatékonysága, és csökkent a kockázat.

Ugyanakkor az árak könnyű összehasonlíthatósága ösztönzi a határon átnyúló kereskedelmet és befektetést, mivel az egyéni fogyasztók a legalacsonyabb áron megszerezhető termékeket keresik, a vállalkozások pedig a legkifizetődőbb szolgáltatást vásárolják meg. A nagy intézményi befektetők bárhol az euróövezetben hatékonyabban fektethetnek be, anélkül, hogy számolniuk kellene az árfolyamok ingadozásából eredő kockázattal. Az euróövezet olyan kiterjedt integrált piacot foglal magába, amelyen belül egységes valutát használnak.

Az euró hatása a világgazdaságra


Az egységes valuta és az euróövezet a globális gazdaság tekintetében is teremt új lehetőségeket: az eurózóna vonzó térséggé vált a harmadik országok vállalkozásai számára, ily módon az euró előmozdítja a kereskedelmet és a befektetéseket. A körültekintő gazdasági vezetésnek köszönhetően az egységes pénznem vonzó tartalékvalutává vált a harmadik országok számára, az euróövezet pedig nagyobb befolyással bír a globális gazdaság színterén.

Az eurózóna mérete és a körültekintő irányítás gazdasági stabilitást teremt az euróövezeten belül, ezáltal az rugalmasabban reagál az ún. külső gazdasági sokkokra, vagyis az euróövezeten kívülről jövő hirtelen változásokra, melyek megzavarhatják a nemzetgazdaságok működését (ilyen például az olajárak világméretű emelkedése vagy a globális valutapiacok zavarai). Az euróövezet mérete és ereje abban rejlik, hogy fokozottabban képes az ilyen külső sokkhatások elnyelésére, anélkül, hogy munkahelyek szűnnének meg, vagy lassulna a növekedés.

Az előnyök kiaknázása


Az euró önmagában nem hoz gazdasági stabilitást és növekedést; ezt csak az euróövezet gazdaságának hatékony és eredményes irányításával lehet elérni, mely a Szerződésben és az Európai Gazdasági és Monetáris Unió fő dokumentumában, a Stabilitási és Növekedési Paktumban (SNP) foglalt szabályok szerint történik. Az euró az egységes piacban, a kereskedelempolitikában és a szakpolitikai együttműködésben rejlő lehetőségek kiaknázására szolgáló kulcsmechanizmus, mely a mai Európai Unió gazdasági, társadalmi és politikai struktúráinak szerves részét képezi.

További eszközök

  • Nyomtatható változat 
  • Szövegméret csökkentése 
  • Szövegméret növelése