Navigointipolku

Miksi euro?

Euro luotiin, koska yhteinen valuutta tarjoaa monia etuja ja hyötyjä verrattuna entiseen tilanteeseen, jossa jokaisella jäsenvaltiolla oli oma valuutta. Euron käyttöönotto poisti valuuttakurssivaihtelujen riskit ja valuutanvaihdosta aiheutuvat kustannukset ja vahvisti EU:n sisämarkkinoita. Euron myötä tiivistettiin myös jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä vakaan valuutan ja talouden luomiseksi, mikä hyödyttää kaikkia kansalaisia.

Kun Euroopan talousyhteisö perustettiin vuonna 1957, jäsenvaltiot keskittyivät rakentamaan yhteisiä markkinoita kaupankäyntiä varten. Ajan mittaan kävi kuitenkin selväksi, että tarvittaisiin tiiviimpää talous- ja rahapoliittista yhteistyötä sisämarkkinoiden kehittämisen ja menestyksen varmistamiseksi sekä koko Euroopan talouden toimivuuden parantamiseksi. Tämän kehityksen tavoitteena oli uusien työpaikkojen luominen ja eurooppalaisten hyvinvoinnin lisääminen. Vuonna 1991 jäsenvaltiot hyväksyivät sopimuksen Euroopan unionista (Maastrichtin sopimus), jonka mukaan Euroopalla on 2000-luvulla määrä olla vahva ja vakaa valuutta.

Eurosta saatavat edut ovat monipuolisia, ja niitä voidaan hyödyntää niin yksilö- ja yritystasolla kuin kansantalouksien tasollakin. Etuja ovat muun muassa:

  • enemmän valinnanvaraa ja vakaammat hinnat kuluttajille ja kansalaisille
  • parempi turvallisuus ja enemmän mahdollisuuksia yrityksille ja markkinoille
  • talouden vakauden ja kasvun edistäminen
  • rahoitusmarkkinoiden yhdentymisen jatkuminen
  • EU:n aseman vahvistaminen maailmantaloudessa
  • eurooppalaisen identiteetin konkreettinen ilmentäminen.


Monet näistä eduista liittyvät toisiinsa. Esimerkiksi taloudellinen vakaus on hyväksi jäsenvaltion taloudelle, koska se antaa valtion hallitukselle liikkumavaraa tulevaisuuden suunnittelua varten. Lisäksi taloudellisesta vakaudesta on hyötyä myös yrityksille, koska se vähentää epävarmuutta ja kannustaa yrityksiä investoimaan. Tästä on vuorostaan hyötyä kansalaisille, kun työllisyys ja työpaikkojen laatu paranevat.

Eurosta saatavien etujen taustatekijät

Yhteinen valuutta tuo mukanaan uusia vahvuuksia ja mahdollisuuksia. Ne perustuvat euroalueen talouden yhdentymiseen ja alueen laajuuden hyödyntämiseen, joilla parannetaan sisämarkkinoiden tehokkuutta.

Ennen euroa valuutanvaihdosta aiheutui ylimääräisiä kustannuksia, riskejä ja avoimuuden puutetta rajat ylittävissä liiketoimissa. Yhteisen valuutan ansiosta kaupankäynti euroalueella on kustannustehokkaampaa ja riskittömämpää.

Hintojen vertailun helppous vaikuttaa suotuisasti kaikentyyppiseen rajat ylittävään kaupankäyntiin ja sijoitustoimintaan riippumatta siitä, ovatko toimijoina edullisinta tuotetta etsivät yksittäiset kuluttajat, edullisimpia palveluja hankkivat yritykset vai suuret institutionaaliset sijoittajat, jotka voivat suunnata investointeja euroalueelle ilman valuuttakurssivaihtelujen riskiä. Euroalueella on yhdet suuret yhdentyneet markkinat, joilla käytetään yhteistä valuuttaa.

Maailmanlaajuiset edut

Yhteisen valuutan käytön ja euroalueen laajuus tuo myös uusia mahdollisuuksia maailmantaloudessa. Yhteinen valuutta houkuttelee EU:n ulkopuolisia maita käymään kauppaa euroalueella, mikä edistää kaupankäyntiä ja investointeja. Järkevän taloudenhoidon ansiosta eurosta tulee hyvä vaihtoehto EU:n ulkopuolisten maiden varantovaluutaksi ja euroalueen vaikutusvalta maailmantaloudessa kasvaa.

Myös euroalueen laajuus ja maltillinen taloudenhoito tuovat taloudellista vakautta euroalueelle. Näin se selviytyy paremmin ulkoisista taloudellisista häiriöitä eli äkillisistä taloudellisista muutoksista, jotka voivat syntyä euroalueen ulkopuolella ja haitata kansallisia talouksia. Niitä ovat muun muassa öljyn maailmanmarkkinahintojen nousu tai myllerrykset kansainvälisillä valuuttamarkkinoilla. Euroalue pystyy laajuutensa ja vahvuutensa ansiosta ottamaan tällaiset ulkoiset häiriöt hyvin vastaan ja ehkäisemään työpaikkojen menetystä ja kasvun heikentymistä.

Etujen toteutuminen

Euro ei yksinään voi saada aikaan taloudellista vakautta ja kasvua. Ne saavutetaan ensinnäkin euroalueen talouden moitteettomalla hallinnoinnilla noudattamalla EY:n perustamissopimuksen määräyksiä ja talous- ja rahaliiton (EMU) tärkeimmän osatekijän eli vakaus- ja kasvusopimuksen määräyksiä. Toiseksi euro on erottamaton osa nykyisen Euroopan unionin taloudellisia, sosiaalisia ja poliittisia rakenteita, koska se on välttämätön edellytys sisämarkkinoiden, kauppapolitiikan ja poliittisen yhteistyön etujen tehokkaammalle hyödyntämiselle.

Lisätyökalut

  • Tulostusversio 
  • Pienennä tekstiä 
  • Suurenna tekstiä