Cesta

Proč euro?

Euro bylo vytvořeno, protože jednotná měna nabízí mnoho výhod a přínosů oproti situací, kdy měl každý členský stát vlastní měnu. Euro nejenže odstranilo rizika spojená s kolísáním směnných kurzů a poplatky za směnu a posílilo jednotný trh, nýbrž i přineslo užší spolupráci mezi členskými státy na zachování stability měny a hospodářství, která je přínosem pro všechny.

Když byly v roce 1957 položeny základy EU, členské státy se soustředily na budování „společného trhu“ pro obchod. Postupem času však začalo být zřejmé, že je zapotřebí užší hospodářská a měnová spolupráce, aby se mohl vnitřní trh dále rozvíjet a vzkvétat a aby celé evropské hospodářství fungovalo lépe, a zajistilo tak Evropanům více pracovních příležitostí a větší prosperitu. V roce 1991 členské státy schválily Smlouvu o Evropské unii (Maastrichtskou smlouvu) a rozhodly, že Evropa bude mít silnou a stabilní měnu pro 21. století.

Přínosy eura jsou různé a lze je vnímat na různých úrovních, od jednotlivců přes podniky až po celé hospodářství. Zahrnují:

  • větší výběr a stálé ceny pro spotřebitele a občany
  • větší bezpečnost a více příležitostí pro podniky a trhy
  • větší hospodářskou stabilitu a růst
  • integrovanější finanční trhy
  • silnější přítomnost EU v celosvětovém hospodářství
  • hmatatelný symbol evropské identity.


Mnoho z těchto přínosů je vzájemně propojeno. Hospodářská stabilita je např. prospěšná pro hospodářství členského státu, jelikož vládě umožňuje plánovat do budoucnosti. Přináší však prospěch i podnikům, jelikož snižuje nejistotu a podněcuje společnosti k investicím. To zase přináší prospěch občanům v podobě větší zaměstnanosti a lepších pracovních míst.

Jak tyto přínosy eura vznikají?

Jednotná měna přináší nové klady a příležitosti vyplývající z integrace a rozsahu hospodářství eurozóny, což zajišťuje větší efektivnost jednotného trhu.

Před zavedením eura způsobovala potřeba směňovat peníze dodatečné náklady, rizika a nedostatečnou průhlednost při přeshraničních operacích. S jednotnou měnou je podnikání v eurozóně nákladově efektivnější a méně riskantní.

Možnost snadného srovnávání cen podporuje přeshraniční obchod a investice všeho druhu, od jednotlivých spotřebitelů, kteří hledají výrobek s nejnižší cenou, přes podniky, jež nakupují nejhodnotnější služby, po velké institucionální investory, kteří mohou v celé eurozóně efektivněji investovat bez rizika kolísání směnných kurzů. Eurozóna nyní představuje jeden velký integrovaný trh, který používá stejnou měnu.

Celosvětové přínosy

Rozsah jednotné měny a eurozóny přináší nové příležitosti i v celosvětovém hospodářství. Jednotná měna činí eurozónu přitažlivější oblastí pro podnikání pro třetí země, což podporuje obchod a investice. Díky obezřetnému hospodářskému řízení je euro přitažlivou rezervní měnou pro třetí země a posiluje vliv eurozóny ve světovém hospodářství.

Rozsah a obezřetné řízení zajišťují rovněž hospodářskou stabilitu eurozóny, což ji činí odolnější vůči tzv. vnějším hospodářským „otřesům“, tj. náhlým ekonomickým změnám, vznikajíce kterým dochází mimo eurozónu a které narušují jednotlivá národní hospodářství, např. růst světových cen ropy nebo neklid na celosvětových měnových trzích. Díky své velikosti a síle je eurozóna schopnější absorbovat takové vnější otřesy, aniž by došlo k úbytku pracovních příležitosti a snížení růstu.

Realizace přínosů

Euro nepřináší hospodářskou stabilitu a růst samo o sobě. Té se dosahuje řádným řízením hospodářství eurozóny podle pravidel Smlouvy a Paktu o stabilitě a růstu, nejdůležitějšího prvku hospodářské a měnové unie. Euro je dále nedílnou součástí hospodářských, sociálních a politických struktur dnešní Evropské unie jakožto hlavní mechanismus ke zvyšování přínosů jednotného trhu, obchodní politiky a politické spolupráce.

Další nástroje

  • Verze pro tisk 
  • Zmenšit písmo 
  • Zvětšit písmo