Cale de navigare

Moneda euro

Euro este moneda unică adoptată de 19 state membre ale Uniunii Europene care, împreună, formează zona euro. Introducerea monedei euro în 1999 a reprezentat un pas important pentru integrarea europeană. A fost, de altfel, şi unul dintre succesele sale majore: aproximativ 337.5 milioane de cetăţeni europeni folosesc moneda unică şi se bucură de avantaje care se vor extinde pe măsură ce şi alte ţări vor adopta moneda euro.

În momentul lansării, la 1 ianuarie 1999, euro a devenit noua monedă oficială a 11 state membre, înlocuind, în două etape, vechile monede naţionale – precum marca germană şi francul francez. La început, euro a fost introdus ca monedă virtuală pentru efectuarea de operaţiuni de plată care nu implicau bancnote şi monede, precum şi în scopuri contabile, în timp ce vechile monede, considerate subunităţi ale euro, continuau să fie folosite pentru efectuarea de plăţi în numerar. Ulterior, la 1 ianuarie 2002, euro a fost introdus sub formă de bancnote şi monede.

Euro nu este moneda tuturor statelor membre. Două ţări (Danemarca şi Regatul Unit) au optat pentru clauza de neparticipare prevăzută în Tratat, iar restul (majoritatea noilor state membre şi Suedia) nu au îndeplinit criteriile stabilite în vederea adoptării monedei unice. În momentul în care le vor îndeplini, monedele lor naţionale vor fi înlocuite de euro.

CE ŢĂRI AU ADOPTAT EURO ŞI CÂND

Euro şi Uniunea Economică şi Monetară

Toate statele membre ale UE fac parte din Uniunea Economică şi Monetară (UEM), care poate fi considerată o etapă avansată a integrării economice bazate pe o piaţă unică. UEM presupune coordonarea strânsă a politicilor economice şi fiscale, iar în cazul ţărilor care îndeplinesc anumite condiţii existenţa unei politici monetare unice şi a unei monede unice – euro.

, stabilitatea ratei de schimb şi soliditatea finanţelor publice.

Cine administreaz

Odată cu apariţia monedei euro, responsabilitatea politicii monetare a revenit Băncii Centrale Europene (BCE), entitate independentă creată în acest scop, şi băncilor naţionale ale statelor membre care au adoptat euro. Împreună, acestea formează Eurosistemul.

Politica fiscală (impozitarea şi cheltuielile) rămâne atribuţia guvernelor naţionale – deşi acestea pot adera la reguli comune privind finanţele publice, cunoscute sub denumirea de Pact de Stabilitate şi Creştere. De asemenea, guvernele naţionale îşi menţin competenţele în domeniul politicilor structurale (ocuparea forţei de muncă, pensiile şi piaţa capitalurilor), dar acceptă să le coordoneze în scopul realizării obiectivelor globale de stabilitate, creştere şi creare de noi locuri de muncă.

Cine foloseşte moneda euro?

Euro este moneda a 337.5 milioane de persoane care locuiesc în cele 19 ţări din zona euro. De asemenea, este folosit, fie ca mijloc legal de plată, fie din motive practice, de o serie de alte ţări, cum ar fi statele vecine sau fostele colonii.

De aceea, nu este surprinzător că moneda euro a devenit rapid a doua monedă internaţională, ca importanţă, după dolar, iar în unele privinţe (de exemplu, numerarul aflat în circulaţie) chiar a depăşit moneda americană.

De ce avem nevoie de moneda euro?

Pe lângă faptul că facilitează călătoriile, o monedă unică este un element pozitiv şi din punct de vedere economic şi politic. Cadrul în care este administrat euro face din moneda europeană o monedă stabilă, cu un nivel scăzut al inflaţiei şi cu rate ale dobânzilor reduse, contribuind la soliditatea finanţelor publice. De asemenea, moneda unică este un complement logic al pieţei unice, a cărei eficienţă creşte. Folosirea unei monede unice măreşte transparenţa preţurilor, elimină costurile de schimb monetar, pune în mişcare mecanismele economiei europene, facilitează comerţul internaţional şi consolidează poziţia UE pe scena internaţională. Dimensiunea şi forţa zonei euro oferă o mai bună protecţie împotriva şocurilor economice externe, precum creşterile neprevăzute ale preţului petrolului sau turbulenţele de pe piaţa valutară.

În acelaşi timp, trebuie să menţionăm că moneda euro reprezintă pentru cetăţenii Uniunii un simbol tangibil al identităţii lor europene, de care se pot simţi din ce în ce mai mândri, pe măsură ce zona euro se extinde şi îşi multiplică avantajele pentru statele membre actuale şi viitoare.

Alte instrumente

  • Versiune imprimabilă 
  • Micşorare text 
  • Mărire text