Navigatsioonitee

Sinu riik ja euro

Ei ole sugugi lihtne jõuda selgusele selles, millised Euroopa Liidu riigid on euro kasutusele võtnud, millised on seda kasutusele võtmas ja millised on selle kasutuselevõtust loobunud. Siinses jaos antakse ELi liikmesriikide olukorra lühiülevaade seoses euroga ning esitatakse kasulikku taustteavet ja linke.

Lisatööriistad

  • Trükiversioon 
  • Tekst väiksem 
  • Tekst suurem