Διαδρομή πλοήγησης

Η χώρα σας και το ευρώ

Το να γνωρίζει κανείς ποιες ευρωπαϊκές χώρες έχουν υιοθετήσει το ευρώ, ποιες βρίσκονται στη διαδικασία υιοθέτησής του και ποιες έχουν διαπραγματευτεί ρήτρα μη συμμετοχής δεν είναι απλή υπόθεση. Το τμήμα αυτό παρουσιάζει στους επισκέπτες μια συνοπτική εικόνα της κατάστασης σχετικά με το ευρώ σε κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ορισμένα χρήσιμα ιστορικά στοιχεία και συνδέσμους.

Sweden Σουηδία
Finlandeuro Φινλανδία
Portugaleuro Πορτογαλία
Spaineuro Ισπανία
Irelandeuro Ιρλανδία
Franceeuro Γαλλία
Belgiumeuro Βέλγιο
Netherlandseuro Κάτω Χώρες
Germanyeuro Γερμανία
Poland Πολωνία
Czech Republic Τσεχική Δημοκρατία
Italyeuro Ιταλία
United Kingdom Ηνωμένο Βασίλειο
Luxembourgeuro Λουξεμβούργο
Austriaeuro Αυστρία
Slovakia Σλοβακία
Sloveniaeuro Σλοβενία
Hungary Ουγγαρία
Romania Ρουμανία
Bulgaria Βουλγαρία
Greeceeuro Ελλάδα
Lithuania Λιθουανία
Latvia Λετονία
Estoniaeuro Εσθονία
Denmark Δανία
Cypruseuro Κύπρος
Maltaeuro Μάλτα
Κράτη μέλη ευρωζώνης
Κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη υιοθετήσει το ευρώ (παρέκκλιση)
Κράτη Μέλη της ΕΕ με δυνατότητα μη συμμετοχής