Sökväg

Opinionsundersökningar

Det är viktigt för EU att veta vad allmänheten tycker om euron och vilka faktorer som påverkar opinionsläget. Då kan man få klarhet i om EU-invånarna behöver mer information och anpassa EU:s budskap och kommunikationssätt till deras verkliga behov.

EU-kommissionens generaldirektorat för ekonomi och finans gör regelbundna opinionsundersökningar i både euroländerna och i de nyare EU-länder som väntas införa euron.

Alla så kallade Flash Eurobarometer innehåller sedan 2006 en sammanfattning av ländernas resultat och en mer detaljerad analys.

Opinionsundersökningar i euroländerna

Euroområdet

Länder på väg att införa euron

Litauen

 Lettland

Estland

Tidigare undersökningar: Eurobarometerns webbplats

Opinionsundersökningar i de länder som ska införa euron

Bakgrundsmaterial om opinionsundersökningarna

Euromynten och eurosedlarna sattes i omlopp den 1 januari 2002. Övergången till den nya valutan föregicks och följdes upp med en intensiv bevakning av opinionsläget. Undersökningarna inleddes 2000 och utfördes nästan varje månad under 2001 och månaderna omedelbart efter övergången. De har fortsatt sedan dess men med glesare intervall. Sedan slutet av 2002 har kommissionen utvärderat opinionsläget i euroländerna minst en gång om året. Tack vare de här undersökningarna och uppgifterna för 2000–2002 kan man följa hur inställningen hos invånarna i euroländerna har utvecklats med tiden.

Kommissionen har gjort opinionsundersökningar två gånger om året sedan 2004 i de länder som gått med i EU sedan dess och som förbereder sig för att införa euron. Undersökningarna kan göras oftare i de länder som närmar sig övergången eller som just infört euron, t.ex. Estland, Lettland och Litauen. Då gör man fler undersökningar och ställer fler frågor.

Undersökningarna genomförs vanligtvis i form av telefonintervjuer och du hittar dem på Eurobarometerns webbplats. Där publiceras också de kvalitativa studier som bygger på personliga intervjuer och fokusgrupper och som därför görs mer sällan.