Sökväg

Hjälp att informera om euron

Att byta valuta påverkar många aspekter av vår vardag. Därför är det viktigt att alla EU-länder som planerar att införa euron i god tid informerar sina invånare för att övergången ska gå så smidigt som möjligt.

Men informationsarbetet får inte upphöra när euromynten och eurosedlarna har börjat användas. Om den gemensamma valutan ska bli en framgång måste vi också kunna förklara för allmänheten vilka fördelar den har och hur den fungerar.

Hitta en talare till ditt evenemang

Om du ska anordna ett evenemang om EMU och euron hos en organisation, skola eller för någon annan grupp och skulle vilja erbjuda din publik insatt och aktuell information, skicka en ansökan till EU-kommissionens representation i ditt land. De hjälper dig gärna att hitta en lämplig talare.

Klicka på kartan för att komma till ditt lands representation

Samarbete i partnerskap

Tack vare informationskampanjer om övergången till euron ska allmänheten kunna känna igen den nya valutan och våga använda den. Det innebär att man måste anpassa budskapet och informationsverktygen så att man når ut till alla, också till grupper med särskilda behov som äldre, personer med funktionsnedsättning och språkliga minoriteter. Precis som när man lär sig ett nytt språk bör man i slutändan kunna ”tänka” i euro och förstå dess värde utan att behöva jämföra med den gamla valutan. Informationsinsatserna hjälper invånarna att tillägna sig detta nya ”språk” och identifiera sig med den nya valutan.

EU-länderna leder arbetet med att utforma och genomföra informationskampanjerna i det egna landet, men kan räkna med hjälp och ekonomiskt stöd från kommissionen i form av så kallade partnerskapsavtal eller program för partnersamverkan.

Partnerskapsavtalen är frivilliga samarbeten mellan kommissionen och de EU-länder som står i begrepp att införa euron och som har antagit en kommunikationsstrategi om den nya valutan. Inom ramen för partnerskapen medfinansierar kommissionen vissa delar av strategin, t.ex. opinionsundersökningar, direktutskick, reklamkampanjer, publikationer, webbplatser, konferenser och särskilda euro-telefonjourer. Dessutom ger kommissionen tekniskt stöd och vägledning.

Kommissionen har just nu ett partnerskapsavtal med Litauen.

Programmen för partnersamverkan ska bidra till att euroländernas kunskap om de praktiska förberedelserna överförs till de länder som ännu inte infört euron. Deltagarna kan komma från ekonomi- och finansministerier, ländernas riksbanker, konsumentorganisationer och handelskammare och nationella nämnder för övergången till euron. Kommissionen bidrar till arrangemangen genom att hjälpa till att hitta lämpliga partner, ge tekniskt stöd och medfinansiera utsända experter, möten, seminarier och kurser.

EU-kommissionens vandringsutställning

Utställningen visas i länder som ännu inte har infört euron. Den ska komplettera nationella och lokala kampanjer om den gemensamma valutan.

Publikationer

För generaldirektoratet för ekonomi och finans är det viktigt att alla förstår hur EMU och euron fungerar. Därför har vi tagit fram tilltalande och lättlästa publikationer som du kan ladda ner från vår webbplats.

Den här publikationen innehåller allt du vill veta om euron.

Läs den här eller ladda ner den.