Navigacijska pot

Obveščanje v zvezi z evrom

Prehod na novo valuto vpliva na številne vidike vsakodnevnega življenja prebivalcev Evropske unije. Pravočasno in učinkovito obveščanje je zato za vsako državo članico, ki namerava uvesti evro, bistveno, izkušnje pa kažejo, da je to tudi ključno za uspešen prehod.

Vendar se obveščanje ne konča, ko so evrobankovci in evrokovanci v obtoku: uspešnost enotne valute je namreč odvisna tudi od uspešnosti ustreznih institucij EU in držav članic, da javnosti razložijo prednosti in način delovanja enotne valute.

Poiščite predstavnika za dogodek v zvezi z evrom

Če organizirate dogodek za organizacijo, šolo ali drugo institucijo, na katerem želite predstaviti evropsko monetarno unijo in/ali evro in potrebujete specializirane in najnovejše informacije, se obrnite na predstavništvo Evropske komisije v vaši državi, kjer vam bodo pomagali poiskati najustreznejšega predstavnika na tem področju.

S klikom svoje države na zemljevidu poiščite predstavništvo Evropske komisije

Sodelovanje v partnerstvu

Cilj kampanje obveščanja je zagotoviti, da lahko ljudje popolnoma samozavestno prepoznajo in uporabljajo novo valuto. To vključuje prilagojena sporočila in orodja, da se vzpostavi stik z vsakim prebivalcem, vključno z najbolj ranljivimi, kot so starejši, invalidi in pripadniki jezikovnih manjšin. Končno morajo biti ljudje, tako kot pri učenju novega jezika, sposobni „razmišljati“ v evrih in razumeti vrednosti brez pretvarjanja v staro nacionalno valuto in iz nje. Obveščanje pomaga prebivalcem usvojiti ta novi „jezik“ in se poistovetiti z novo valuto.

Države članice imajo v svoji državi vodilno vlogo pri oblikovanju in izvajanju kampanje obveščanja o uvedbi, vendar lahko pričakujejo tehnično in finančno podporo, ki jo zagotavlja Komisija v okviru sporazumov o partnerstvu ali programov sodelovanja.

Sporazumi o partnerstvu so prostovoljna partnerstva, ki se sklenejo med Komisijo in tistimi državami EU, ki bodo kmalu sprejele evro, strategijo v zvezi z obveščanjem o evru pa so že sprejele. V okviru partnerstev sofinancira Komisija posamezne dejavnosti iz strategije, kot so javnomnenjske raziskave, neposredno obveščanje po pošti, oglaševalske kampanje, tiskovine, spletne strani, konference ali odprte telefonske linije o evru, ter zagotavlja tehnično podporo in napotke.

Trenutno se izvaja sporazum o partnerstvu z Litvo.

Programi sodelovanja spodbujajo izmenjavo izkušenj glede uvedbe evra med državami evroobmočja in drugimi državami. V teh programih sodelujejo ministrstva za gospodarstvo in finance, nacionalne centralne banke, združenja potrošnikov in gospodarske zbornice ter nacionalni sveti za prehod na evro. Komisija pomaga opredeliti morebitne partnerje v programu, zagotavlja tehnično pomoč in sofinancira napotitev strokovnjakov, srečanja, seminarje in usposabljanje.

Potujoča razstava o evru Evropske komisije

Razstava o evru obišče države, ki evra še niso sprejele. Na tak način Komisija podpre in dopolni nacionalne in lokalne informativne kampanje o enotni valuti.

Publikacije

Generalni direktorat za gospodarske in finančne zadeve želi delovanje evropske ekonomske in monetarne unije ter evra predstaviti vsem državljanom. Zato je pripravil lične in lahko razumljive publikacije, ki jih lahko prenesete z našega spletišča.

Spodnja publikacija ponuja celovite informacije, izvedeli boste vse, kar ste želeli vedeti o evru.

Za branje na naši spletni strani in/ali prenos