Cale de navigare

Campanii de informare despre euro

Trecerea la o monedă nouă afectează în multe privinţe viaţa cotidiană a cetăţenilor. De aceea, comunicarea promptă şi eficientă este o preocupare esenţială a oricărui stat membru care îşi propune să adopte euro, iar experienţa a arătat că este şi elementul decisiv pentru realizarea cu succes a acestei tranziţii.

Comunicarea nu încetează însă în momentul în care noile bancnote şi monede se află în buzunarele cetăţenilor. Succesul monedei unice depinde şi de explicarea adecvată a funcţionării şi a avantajelor sale.

Etapele comunicării

Comunicarea joacă un rol esenţial în consolidarea încrederii consumatorilor, venind în completarea măsurilor luate pentru a asigura transparenţa şi conversia corectă a preţurilor, înaintea tranziţiei şi în timpul acesteia. Printre măsurile respective se numără acordurile privind preţurile corecte încheiate între autorităţile naţionale şi mediul de afaceri, precum şi sistemele de monitorizare a preţurilor, care garantează că lipsa de informaţii a consumatorilor cu privire la euro nu este exploatată de întreprinderi cu scopul de a obţine câştiguri incorecte.

dentificarea înseamnă sprijin. Iar sprijinul publicului este un alt factor esenţial pentru succesul monedei unice şi al cadrului său politic, Uniunea Economică şi Monetară (UEM). Pentru a obţine acest sprijin este nevoie să se explice care sunt avantajele monedei unice şi cum funcţionează UEM. De aceea, activitatea de comunicare nu încetează în momentul în care se încheie procesul de tranziţie, ci continuă şi în perioada ulterioară înlocuirii fostei monede naţionale.

Împreună, în parteneriat

În anul 2004, Comisia Europeană a adoptat o comunicare având ca temă strategia de informare şi comunicare privind moneda euro şi UEM (COM(2004) 552 final). Aceasta admite necesitatea de a intensifica sprijinul public în ţările din zona euro şi de a ajuta cele mai noi state membre să depăşească cu succes perioada de tranziţie, la momentul potrivit.

Descentralizarea şi subsidiaritatea reprezintă unul dintre principiile directoare ale acestei strategii: din moment ce comunicarea la nivel local este cea mai eficientă, statelor membre le revine un rol esenţial în elaborarea şi punerea în aplicare a campaniei de informare cu privire la introducerea monedei unice. În acest scop, statele membre pot beneficia de sprijin tehnic şi financiar din partea Comisiei Europene, oferit în cadrul acordurilor de parteneriat.

Acordurile de parteneriat sunt voluntare, fiind încheiate între Comisia Europeană şi statele membre care sunt pe punctul de a introduce moneda euro şi de a adopta o strategie de comunicare pe această temă. În baza acestor parteneriate, Comisia cofinanţează activităţi strategice specifice - sondaje de opinie, trimiterea de corespondenţă directă, campanii publicitare, publicaţii, site-uri de internet, conferinţe, linii telefonice de informare directă despre euro, oferind, în acelaşi timp, sprijin şi orientare tehnică. Primele acorduri de parteneriat au fost semnate în noiembrie 2005 cu Estonia, Lituania şi Slovenia, urmate de cele cu Cipru şi Malta, în mai 2006 şi, probabil, cu Slovacia, până la sfârşitul anului 2007.

Gamă completă de activităţi

La rândul său, Comisia realizează o serie de activităţi, având două scopuri globale: pe de o parte, o mai bună informare a publicului cu privire la euro şi creşterea sprijinului cetăţenilor în favoarea monedei unice, în ţările în care aceasta a fost deja introdusă, iar, pe de altă parte, sprijinirea statelor membre în perioada premergătoare adoptării monedei euro.

  • Comisia monitorizează regulat opinia publică, prin intermediul sondajelor Eurobarometru, care se realizează o dată pe an în zona euro şi de două ori pe an în noile state membre. Rezultatele acestor sondaje sunt publicate pe site-ul internet Europa.
  • Comisia contribuie la iniţierea de programe de „înfrăţire” între ţări din zona euro şi ţări din afara ei, pentru a încuraja transferul de cunoştinţe privind pregătirile practice. Începând cu anul 2005, s-au derulat 10 programe de acest tip.
  • În anul 2006, în zece dintre noile state membre, s-a înfiinţat o reţea de conferenţiari independenţi, specialişti în aspecte legate de moneda unică (echipa euro), care acţionează ca ambasadori la nivel local, în propriile ţări, fără a avea vreo legătură cu Comisia din punct de vedere financiar sau al apartenenţei la instituţie.
  • Pentru a veni în întâmpinarea cererii în creştere de conferenţiari specializaţi pe tema UEM , Comisia a creat la Bruxelles un grup format din funcţionari ai UE care pot susţine prezentări pentru studenţi, vizitatori sau categorii specializate ale publicului.
  • De asemenea, Comisia realizează propriile sale produse (publicaţii, site-uri de internet) şi organizează conferinţe, seminarii şi expoziţii itinerante, atât în ţări din zona euro, cât şi în ţări din afara acesteia.

Toate activităţile Comisiei, de la parteneriate la publicaţii realizate la nivel central, sunt finanţate din bugetul programului PRINCE (programul de informare pentru cetăţenii europeni), înfiinţat în 1996 cu scopul de a garanta alocarea de fonduri pentru activităţi prioritare de comunicare, precum cele referitoare la euro. De două ori pe an, Comisia înaintează Parlamentului European un raport privind activităţile finanţate din bugetul programului PRINCE alocat monedei unice şi UEM.