Ścieżka nawigacji

Jak prowadzić kampanię informacyjną na temat euro?

Wymiana waluty na nową wpływa na wiele aspektów codziennego życia. Każde państwo członkowskie planujące wprowadzić euro powinno zatem opracować na czas skuteczną kampanię informacyjną, która, jak pokazuje doświadczenie, jest również kluczem do udanego przejścia na nową walutę.

Lecz komunikacja nie kończy się z chwilą, gdy monety i banknoty euro znajdą się już w kieszeniach konsumentów. To, czy społeczeństwo pozytywnie postrzega wspólną walutę, zależy także od tego, czy uda się wyjaśnić korzyści płynące z jej wprowadzenia oraz zasady jej funkcjonowania.

Organizujesz wydarzenie na temat euro? Znajdź prelegenta!

Jeśli na zlecenie organizacji, szkoły lub innej instytucji organizujesz konferencję lub inne wydarzenie poświęcone UGW lub euro i poszukujesz kogoś, kto byłby w stanie przekazać fachowe i aktualne informacje na ten temat, skontaktuj się z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w swoim kraju. Pomoże Ci ono znaleźć najbardziej odpowiedniego prelegenta.

Kliknij na mapę, aby przejść na stronę Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w swoim kraju.

Wspólne działania w ramach partnerstwa

Kampanie informacyjne na temat wprowadzenia euro muszą umożliwić konsumentom rozpoznawanie nowej waluty i swobodne posługiwanie się nią. Wymaga to dostosowania treści oraz narzędzi przekazu do poszczególnych odbiorców, tak aby dotrzeć do wszystkich grup, w tym również ludzi najbardziej potrzebujących pomocy, takich jak osoby starsze, niepełnosprawne oraz mniejszości językowe. Podobnie jak w przypadku uczenia się nowego języka, w efekcie ludzie powinni być w stanie „myśleć” w euro i rozumieć wartości bez konieczności przeliczania ich na dawną walutę krajową i odwrotnie. Działania informacyjne pomagają społeczeństwu przyswoić sobie ten nowy „język” i oswoić się z nową walutą.

To państwa członkowskie odgrywają wiodącą rolę w opracowywaniu i prowadzeniu kampanii na temat wprowadzenia euro w swoich krajach. Mogą jednak przy tym liczyć na techniczną i finansową pomoc ze strony Komisji, udzielaną na podstawie tzw. umów o partnerstwie lub programów partnerskich.

Umowy o partnerstwie to dobrowolne robocze umowy zawierane między Komisją a tymi krajami UE, które mają wkrótce wprowadzić euro i przyjęły strategię informacyjną dotyczącą euro. Na podstawie tych umów Komisja współfinansuje określone działania w ramach strategii – takie jak sondaże opinii publicznej, wysyłka pocztowa materiałów reklamowych, kampanie reklamowe, publikacje, strony internetowe, konferencje lub infolinie poświęcone euro – oraz udziela wsparcia technicznego i porad.

Obecnie Komisja realizuje taką umowę o partnerstwie z Litwą.

Programy partnerskie promują przekazywanie przez kraje strefy euro krajom nienależącym do tej strefy informacji na temat praktycznych aspektów przygotowań do wprowadzenia euro. W działaniach organizowanych w ramach tych programów uczestniczą zazwyczaj przedstawiciele ministerstw gospodarki i finansów, krajowych banków centralnych, organizacji konsumentów, izb handlowych i organów ds. wymiany walut. Komisja ze swej strony pomaga krajom przygotowującym się do przyjęcia euro w znalezieniu potencjalnych partnerów, udziela wsparcia technicznego i współfinansuje delegowanie ekspertów, spotkania, seminaria i sesje szkoleniowe.

Wystawa objazdowa Komisji Europejskiej

Wystawa na temat euro pokazywana jest w krajach, które jeszcze nie przyjęły wspólnej waluty. Tą metodą Komisja wspiera i uzupełnia krajowe lub lokalne kampanie informacyjne na temat euro.

Publikacje

Dyrekcja Generalna ds. Gospodarczych i Finansowych stawia sobie za cel zagwarantowanie, że wszyscy obywatele będą rozumieć, jak funkcjonuje euro i na czym polega unia gospodarcza i walutowa (UGW). Dlatego opracowała atrakcyjne wizualnie, przystępne publikacje, które można pobrać z jej strony internetowej.

Publikacja udostępniona poniżej jest prawdziwą skarbnicą wiedzy o euro.

Można ją przejrzeć na naszej stronie internetowej lub ją pobrać.