Kruimelpad

Helpen bij het communiceren over de euro

Naar een nieuwe munt overstappen heeft veel gevolgen voor het dagelijks leven van de burger. Daarom moeten EU-landen die de euro willen invoeren daarover tijdig en goed communiceren. De ervaring leert dat dat broodnodig is voor een succesvolle overstap.

Maar de communicatie mag niet ophouden zodra de munten en bankbiljetten in omloop zijn, want om van de gemeenschappelijke munt een succes te maken moet het publiek ook worden ingelicht over de voordelen en het gebruik van de euro.

Een spreker voor uw euro-evenement vinden

Als u een evenement over de EMU en/of de euro organiseert voor een organisatie, school of andere instelling en u uw publiek gespecialiseerde en actuele informatie wil geven, hoeft u enkel uw verzoek naar de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in uw land sturen, die u graag zal helpen een passende spreker te vinden.

Klik op de kaart om naar de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in uw land te gaan.

Samenwerken als partners

Voorlichtingscampagnes over de invoering van de euro moeten ervoor zorgen dat de burger de nieuwe munt herkent en vol vertrouwen kan gebruiken. Daarom moeten taalgebruik en hulpmiddelen worden afgestemd op alle bevolkingsgroepen, met inbegrip van de meest kwetsbaren, zoals bejaarden, mindervaliden en minderheden die een andere taal spreken. Zoals bij het leren van een nieuwe taal moeten de mensen "in euro's leren denken" en de waarde van bedragen leren inschatten zonder naar de oude munt om te rekenen. Communicatie helpt daarbij en zorgt ervoor dat de burger zich met de nieuwe munt leert identificeren.

De EU-landen nemen het voortouw bij het opzetten en uitvoeren van de informatiecampagne over de invoering van de euro in hun land, maar zij kunnen hierbij rekenen op technische en financiële steun van de Commissie. De Commissie verleent deze steun in de vorm van partnerschapsovereenkomsten of twinningprogramma's.

Partnerschapsovereenkomsten zijn vrijwillige samenwerkingsverbanden tussen de Commissie en de EU-landen die kort voor de invoering van de euro staan en een euro-communicatiestrategie hebben uitgestippeld. Via deze partnerschappen draagt de Commissie financieel bij aan specifieke activiteiten van de strategie, zoals openbare onderzoeken, mailings, advertentiecampagnes, publicaties, websites, conferenties of euro-hotlines. Ook verstrekt zij technische ondersteuning en begeleiding.

Er loopt momenteel een partnerschapsovereenkomst tussen de Commissie en Litouwen.

Door twinningprogramma's worden eurolanden aangemoedigd hun kennis over de praktische voorbereidingen te delen met niet-eurolanden. De meeste deelnemers zijn afkomstig van de ministeries van Economie en Financiën, nationale centrale banken, consumentenverenigingen, kamers van koophandel of nationale commissies voor de overgang naar de euro. De Commissie draagt haar steentje bij tot deze twinningovereenkomsten door potentiële twinningpartners aan te duiden, technische ondersteuning te verlenen, en de uitzending van deskundigen, vergaderingen, seminaries en opleidingssessies mee te financieren.

Reizende tentoonstelling van de Europese Commissie

De eurotentoonstelling houdt halt in landen die de euro nog niet hebben ingevoerd. Het is een communicatiemiddel van de Commissie dat dient als ondersteuning bij en aanvulling op nationale of plaatselijke informatiecampagnes over de gemeenschappelijke munt.

Publicaties

Het is voor DG ECFIN van wezenlijk belang dat iedereen begrijpt hoe de Economische en Monetaire Unie (EMU) en de euro werken. Daarom heeft DG ECFIN aantrekkelijk ogende en gemakkelijk te lezen folders gemaakt die u op onze website kan downloaden.

De onderstaande publicatie is een goudmijn aan informatie: alles wat u ooit wilde weten op één plaats.

U kunt deze publicatie op onze website raadplegen en/of downloaden