Mogħdija tan-navigazzjoni

Niffaċilitaw il-komunikazzjoni dwar l-euro

Il-bidla għal munita ġdida taffettwa bosta aspetti fil-ħajja ta' kuljum ta' ċittadin. Komunikazzjoni f’waqtha u effettiva hi għalhekk kompitu essenzali għal kwalunkwe Stat Membru li qed jippjana li jintroduċi l-euro, u l-esperjenza turi li hi wkoll kruċjali għal bidla b’suċċess.

Iżda l-komunikazzjoni ma tiqafx meta muniti u karti tal-flus tal-euro jsibu ruħhom fil-bwiet taċ-ċittadini, billi s-suċċess tal-munita unika jiddependi wkoll fuq is-suċċess f’li jiġu spjegati l-benefiċċji tagħha u kif taħdem għall-pubbliku.

Sib kelliem għall-avveniment tiegħek dwar l-euro

Jekk qed torganizza xi avveniment għal organizzazzjoni, skola jew xi istituzzjoni oħra dwar l-UEM u/jew l-euro u tixtieq tagħti lill-udjenza tiegħek informazzjoni speċjalizzata u aġġornata ibgħat it-talba tiegħek lir-Rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'pajjiżek, huma lesti li jgħinuk issib l-aħjar kelliem għalik.

Ikklikkja l-mappa biex tmur fir-Rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea ta' pajjiżek

Naħdmu flimkien fi sħubija

Kampanji ta’ informazzjoni dwar l-introduzzjoni tal-euro timmira li tiżgura li n-nies huma kapaċi jagħrfu u jużaw munita ġdida b’kunfidenza sħiħa. Dan jinvolvi t-tfassil adattat ta’ messaġġi u għodod biex jintlaħaq kull ċittadin, inklużi dawk li huma l-aktar vulnerabbli, bħall-anzjani, il-persuni b’diżabilità u l-minoritajiet lingwistiċi. Fl-aħħar mill-aħħar, bħal meta titgħallem lingwa ġdida, in-nies għandhom ikunu jistgħu “jaħsbu” bl-euro u jifhmu l-valuri mingħajr ma jkollhom jikkonvertu fil-munita nazzjonali l-qadima jew minnha. Il-komunikazzjoni tgħin liċ-ċittadini jassimilaw din il-“lingwa” ġdida u jidentifikaw ruħhom mal-munita l-ġdida.

L-Istati Membri għandhom rwol ewlieni fit-tfassil u fl-implimentazzjoni tal-kampanja ta' informazzjoni dwar l-introduzzjoni tal-euro f'pajjiżhom, iżda huma jistgħu jistrieħu fuq l-appoġġ kemm tekniku kif ukoll finanzjarju mill-Kummissjoni, li tipprovdih permezz ta' li hekk imsejħin Ftehimiet ta' sħubija jew Programmi ta’ ġemellaġġ.

Il-ftehimiet ta’ sħubija huma sħubijiet volontarji ta’ ħidma konklużi bejn il-Kummissjoni u dawk il-pajjiżi tal-UE li jkunu waslu biex jintroduċu l-euro u adottaw strateġija ta' komunikazzjoni għall-euro. Skont is-sħubiji, il-Kummissjoni tikkofinanzja attivitajiet speċifiċi fl-istrateġija, bħal servejs pubbliċi, posta diretta, kampanji ta’ reklamar, pubblikazzjonijiet, websajts, konferenzi, jew euro hotlines, u tipprovdi appoġġ tekniku u gwida.

Il-Kummissjoni bħalissa għandha ftehim ta’ sħubija għaddej mal-Litwanja.

Programmi ta’ “ġemellaġġ” jinkuraġġixxu t-trasferiment ta' know-how dwar il-preparazzjonijiet prattiċi bejn pajjiżi taż-żona tal-euro u dawk mhux taż-żona tal-euro. Il-parteċipanti normalment ikunu ġejjin mill-ministeri tal-ekonomija u tal-finanzi, il-banek ċentrali nazzjonali, l-assoċjazzjonijiet tal-konsumaturi u l-kmamar tal-kummerċ, jew mill-bords nazzjonali għall-bidla. Il-Kummissjoni tikkontribwixxi għal arranġamenti ta’ ġemellaġġ billi tgħin biex jiġu identifikati l-imsieħba potenzjali tal-ġemellaġġ, tipprovdi għajnuna teknika, u kofinanzjament għall-issekondar ta’ esperti, il-laqgħat, is-seminars u s-sessjonijiet ta’ taħriġ

Esibizzjoni itineranti tal-Kummissjoni Ewropea

L-esibizzjoni dwar l-euro tivvjaġġa lejn pajjiżi li għadhom ma adottawx l-euro. Hi għodda ta’ komunikazzjoni użata mill-Kummissjoni biex tappoġġja u tikkomplementa kampanji ta’ informazzjoni nazzjonali jew lokali dwar il-munita unika.

Pubblikazzjonijiet

Għal DĠ ECFIN, hu essenzjali li jiġi żgurat li kulħadd jifhem kif jaħdmu l-Unjoni Ekonomika u Monetarja (EMU) u l-euro. Għalhekk hu żviluppa pubblikazzjonijiet viżwalment attraenti u faċli jinqraw, li tista’ tiddawnlowdja mill-websajt tagħna.

Il-pubblikazzjoni hawn taħt hi l-għar ta' Aladdin dwar l-euro: dak kollu li dejjem xtaqt tkun taf dwar l-euro f'sors estensiv wieħed ta' informazzjoni.

Aqraha fil-webpage tagħna u/jew iddawnlowdjaha minn fuq l-internet