Navigācijas ceļš

Palīgmateriāli informēšanai par eiro

Pāreja uz jaunu valūtu ietekmē daudzus iedzīvotāju ikdienas dzīves aspektus. Tāpēc katrai dalībvalstij, kas plāno ieviest eiro, iepriekš jāpadomā, kā laikus un efektīvi paziņot par šīm pārmaiņām, un pieredze liecina, ka tas ir ļoti svarīgi veiksmīgai pārejai uz jauno valūtu.

Tomēr iedzīvotāju informēšana nebeidzas brīdī, kad cilvēku naudas makos nokļūst eiro banknotes un monētas, jo vienotās valūtas panākumi ir atkarīgi arī no tā, cik labi izskaidrotas tās priekšrocības un cik labi sabiedrība tās izpratusi.

Atrodiet lektoru savam pasākumam par eiro tēmu

Ja organizējat pasākumu kādai organizācijai, skolai vai citai iestādei par EMS un/vai eiro un vēlaties auditoriju iepazīstināt ar specializētu un aktuālu informāciju, sūtiet lūgumu Eiropas Komisijas pārstāvniecībai savā valstī, kas labprāt jums palīdzēs atrast vispiemērotāko lektoru.

Viens klikšķis kartē, un nokļūsiet jūsu valstī esošajā Eiropas Komisijas pārstāvniecībā!

Sadarbība partnerībā

Informācijas kampaņas par eiro ieviešanu ir veidotas tā, lai cilvēki varētu atpazīt un ar pilnu paļāvību lietot jauno valūtu. Paziņojumi un metodes šajās kampaņās jāpielāgo tā, lai sasniegtu ikvienu pilsoni, arī visneaizsargātākos, piemēram, vecāka gadagājuma ļaudis, invalīdus un lingvistiskās minoritātes. Tāpat kā mācoties jaunu valodu, cilvēkiem jāspēj “domāt” eiro valūtā un novērtēt cenas, nepārrēķinot tās vecajā valsts valūtā. Komunikācija palīdz iedzīvotājiem uztvert šo jauno “valodu” un identificēties ar jauno valūtu.

Dalībvalstis pašas nosaka, kā veidot un īstenot informatīvo kampaņu par eiro ieviešanu savā valstī, taču tās var paļauties uz tehnisku un finansiālu atbalstu no Komisijas, kas to sniedz, izmantojot t. s. partnerības nolīgumus un mērķsadarbības programmas.

Partnerības nolīgumi tiek noslēgti par brīvprātīgu sadarbību starp Komisiju un tām ES dalībvalstīm, kas drīzumā grasās ieviest eiro un ir pieņēmušas komunikācijas stratēģiju par eiro. Šajās partnerattiecībās Komisija līdzfinansē konkrētus stratēģiskus pasākumus, piemēram, sabiedriskās domas aptaujas, tiešā pasta un reklāmas kampaņas, publikācijas, tīmekļa vietnes, konferences un informatīvās tālruņa līnijas par eiro, kā arī sniedz tehnisku atbalstu un norādījumus.

Patlaban Komisija pilda partnerības nolīgumu ar Lietuvu.

Mērķsadarbības programmas veicina eiro zonas valstu zinātības nodošanu par praktisko sagatavošanos eiro ieviešanai valstīm, kuras nav eiro zonā. Dalībnieki parasti ir no ekonomikas un finanšu ministrijām, valstu centrālajām bankām, patērētāju apvienībām un tirdzniecības palātām vai padomēm, kuras valstī atbild par valūtas nomaiņu. Komisija sekmē sadarbības pasākumus, palīdzot noteikt iespējamos mērķsadarbības partnerus, sniedzot tehnisko atbalstu un līdzfinansējot ekspertu norīkošanu, sanāksmes, seminārus un mācības.

Eiropas Komisijas ceļojošā izstāde

Eiro izstāde ceļo uz valstīm, kas vēl nav ieviesušas eiro. Tas ir saziņas līdzeklis, ko Komisija lieto, lai atbalstītu un papildinātu valsts vai vietēja mēroga informatīvās kampaņas par vienoto valūtu.

Publikācijas

Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorātam ir būtiski panākt, lai ikviens saprastu, kā darbojas ekonomiskā un monetārā savienība (EMS) un eiro. Tālab tā ir sagatavojusi vizuāli pievilcīgas un viegli lasāmas publikācijas, ko varat lejupielādēt no mūsu tīmekļa vietnes.

Šeit jūsu uzmanībai ir piedāvāta pilnīga informācija par eiro: viss, ko varbūt jau sen esat vēlējies uzzināt, visaptverošā publikācijā.

To var izlasīt vai lejupielādēt mūsu tīmekļa lapā.