Naršymo kelias

Pagalba informuoti apie eurą

Naujos valiutos įvedimas paveikia daugelį piliečio kasdieninio gyvenimo aspektų. Todėl laiku veiksmingai informuoti – itin svarbi bet kurios valstybės narės, kuri ketina įsivesti eurą, užduotis, o patirtis rodo, kad tai yra ir sėkmingo perėjimo prie naujos valiutos prielaida.

Teikti informaciją reikia ir po to, kai eurų monetos ir banknotai atsiduria žmonių kišenėse, nes bendros valiutos sėkmė priklauso ir nuo to, kaip visuomenei paaiškinami šios valiutos privalumai ir veikimas.

Raskite pranešėją, kalbėsiantį per jūsų renginį euro tema

Jei ketinate organizacijoje, mokykloje ar kitoje įstaigoje surengti renginį ekonominės ir pinigų sąjungos ir (arba) euro tema ir norėtumėte suteikti savo klausytojams naujausios informacijos konkrečiais siauros srities klausimais, siųskite prašymą Europos Komisijos atstovybei savo šalyje, kuri jums mielai padės rasti tinkamiausią pranešėją.

Spustelėkite šalį žemėlapyje ir būsite nukreiptas į Europos Komisijos atstovybę toje šalyje

Bendradarbiavimas su partneriais

Informavimo apie euro įvedimą kampanijų tikslas turi būti užtikrinti, kad žmonės žinotų, kaip naujoji valiuta atrodo, ir galėtų visiškai pasitikėdami ja naudotis. Todėl per kampanijas reikia taip pritaikyti pranešimus ir priemones, kad informacija pasiektų kiekvieną pilietį, įskaitant tuos, kurie yra labiausiai pažeidžiami: pagyvenusius, neįgalius žmones ir kalbinių mažumų atstovus. Galiausiai, kaip ir mokydamiesi naujos kalbos, žmonės turi sugebėti „mąstyti“ eurais ir suvokti jų vertę, neperskaičiuodami kainos į senąją nacionalinę valiutą ar atvirkščiai. Informavimas padeda piliečiams įsisavinti šią naują „kalbą“ ir imti laikyti naująją valiutą savo valiuta.

Informavimo apie euro įvedimą šalyje kampanijų rengimu ir vykdymu visų pirma turi rūpintis pačios eurą įsivedančios šalys, tačiau jos gali gauti techninės ir finansinės paramos iš Europos Komisijos, kuri ją teikia remdamasi partnerystės susitarimais ir porinėmis programomis.

Partnerystės susitarimus – savanoriškus susitarimus dirbti drauge su partneriais – sudaro Komisija ir tos ES valstybės, kurios netrukus įsives eurą ir yra priėmusios euro komunikacijos strategiją. Pagal tokius partnerystės susitarimus Komisija bendrai finansuoja konkrečią strategijoje numatytą veiklą, pavyzdžiui, visuomenės apklausas, reklaminį paštą, reklamos kampanijas, leidinius, interneto svetaines, konferencijas, informacijos apie eurą karštąsias linijas, ir teikia techninę paramą bei rekomendacijas.

Šiuo metu galioja vienas toks partnerystės susitarimas – tai Komisijos susitarimas su Lietuva.

Porinėmis programomis euro zonos šalys skatinamos su euro zonai nepriklausančiomis šalimis pasidalyti patirtimi, kaip euro įvedimui pasirengti praktiškai. Šių programų dalyviai paprastai yra ūkio ir finansų ministerijų, nacionalinių centrinių bankų, vartotojų asociacijų ir prekybos rūmų arba nacionalinių valiutos keitimo valdybų atstovai. Prie porinių programų prisideda ir Komisija. Ji padeda nustatyti, kurios šalys galėtų tapti porinių programų partnerėmis, teikia techninę paramą ir bendrai finansuoja ekspertų komandiruotes, susitikimus, seminarus ir mokymo kursus.

Kilnojamoji Europos Komisijos paroda

Eurui skirta paroda vežama į šalis, kurios dar nėra įsivedusios euro. Tai komunikacijos priemonė, kurią Komisija naudoja siekdama paremti ir papildyti nacionalinio arba vietos lygmens informavimo apie bendrą valiutą kampanijas.

Leidiniai

Ekonomikos ir finansų reikalų generaliniam direktoratui labai svarbu užtikrinti, kad ekonominės ir pinigų sąjungos veikimo ir euro funkcionavimo principus suprastų visi. Todėl buvo parengta patrauklių ir lengvai suprantamų leidinių, kuriuos galite parsisiųsdinti mūsų svetainėje.

Toliau siūlomas leidinys yra tikras informacijos apie eurą lobynas – šiame išsamiame leidinyje rasite atsakymus į visus savo klausimus.

Skaitykite jį mūsų interneto svetainėje ir (arba) parsisiųsdinkite