Navigációs útvonal

Az euróval kapcsolatos tájékoztatás

Az új pénznemre való átállás a polgárok mindennapi életének számos területére hatást gyakorol. Ezért a jól időzített és hatékony tájékoztató tevékenység mindazon tagállamok számára fontos feladatot jelent, amelyek csatlakozni fognak az eurózónához. Az eddigi tapasztalatok szerint a megfelelő tájékoztatás kulcsfontosságú a sikeres átálláshoz.

Ez a tájékoztatás azonban akkor sem fejeződhet be, amikor a polgárok már eurós érmékkel és bankjegyekkel fizetnek. Az egységes valuta sikeréhez elengedhetetlen, hogy a lakosság megfelelő ismeretekkel rendelkezzen az euró előnyeiről és működéséről.

Hogyan tud előadóról gondoskodni az euróról tartott rendezvényéhez?

Szervezet, iskola vagy más intézmény nevében ismeretterjesztő rendezvényt szervez a gazdasági és monetáris unióról, illetve az euróról, és pontos, naprakész információkkal szeretne szolgálni a hallgatóság számára? Vegye fel a kapcsolatot az Európai Bizottság helyi képviseletével, amely segít Önnek megtalálni a legjobb előadót.

Kattintson a megfelelő országra a térképen, hogy eljusson az Ön országában működő bizottsági képviselet honlapjára.

Partneri együttműködés

Az euró bevezetését előkészítő információs kampányok azt hivatottak elősegíteni, hogy az emberek gond nélkül felismerjék a különböző címleteket, és bizalommal viseltessenek az új fizetőeszköz iránt. Ezért az információátadás tartalmát és eszközeit úgy kell megválasztani, hogy az üzenet minden polgárhoz eljusson, ideértve a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő társadalmi csoportokat is, köztük az időseket, a fogyatékkal élőket és a nyelvi kisebbségeket. Végső soron – egy új idegen nyelv elsajátításához hasonlóan – az embereknek meg kell tanulniuk euróban „gondolkozni”, és az euróban kifejezett összegek nagyságára „ráérezni”, anélkül, hogy azokat folyamatosan átszámolnák a régi pénznemre. A tájékoztatás segíti a polgárokat abban, hogy elsajátítsák ezt az „új nyelvet”, és azonosulni tudjanak az új fizetőeszközzel.

A tagállamoknak vezető szerep jut az euró bevezetéséről szóló nemzeti tájékoztatási kampány megtervezésében és megvalósításában. A folyamat során azonban számíthatnak a Bizottság technikai és pénzügyi segítségére is, melyet a Bizottság ún. partnerségi megállapodások, illetve ikerintézményi együttműködési programok keretében nyújt.

A partnerségi megállapodások önkéntes együttműködést hoznak létre a Bizottság és azon EU-országok között, amelyek közel állnak az euró bevezetéséhez, és elfogadták az euróval kapcsolatos kommunikációs stratégiát. A partnerségek keretében a Bizottság a stratégiában konkrétan meghatározott tevékenységekhez nyújt társfinanszírozást – például közvélemény-kutatáshoz, szórólapok, elektronikus körlevelek küldéséhez, információs kampányokhoz, kiadványok terjesztéséhez, weboldalak készítéséhez, konferenciák szervezéséhez, valamint információs vonalak működtetéséhez. Ezen túlmenően technikai támogatást biztosít és iránymutatással szolgál a partnerországok számára.

A Bizottságnak jelenleg egy országgal, Litvániával van hatályos partnerségi megállapodása.

Az ikerintézményi (twinning) programok elősegítik a gyakorlati előkészületekre vonatkozó ismeretek átadását az euróövezeti és az euróövezeten kívüli országok között. A résztvevők elsősorban a gazdasági és pénzügyi minisztériumok, a nemzeti jegybankok, a fogyasztóvédelmi egyesületek, a kereskedelmi kamarák és az átállás megvalósításában részt vevő egyéb testületek tisztviselői közül kerülnek ki. A Bizottság úgy járul hozzá ezeknek az ikerintézményi programoknak a kivitelezéséhez, hogy segít a potenciális partnerek azonosításában, technikai támogatást biztosít, és társfinanszírozást nyújt szakértők kirendeléséhez, valamint találkozók, szemináriumok és képzések szervezéséhez.

Az Európai Bizottság vándorkiállítása

Az euróról szóló vándorkiállítás azokba az országokba látogat el, amelyek még nem vezették be az eurót. Ezt a kommunikációs eszközt a Bizottság azért hozta létre, hogy támogassa és kiegészítse az egységes valutával kapcsolatos nemzeti és helyi tájékoztató kampányokat.

Kiadványok

A Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság rendkívül nagy hangsúlyt helyez arra, hogy mindenki tisztában legyen az euró és a gazdasági és monetáris unió működésével. Ezért tetszetős és közérthető kiadványokat készített, melyek letölthetők honlapunkról.

Az alábbi kiadvány különösen hasznos információforrás: összegezve és rendszerezett formában ismerteti az euróval kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

Olvassa el honlapunkon és/vagy töltse le.