Navigatsioonitee

Eurost teavitamisele kaasa aitamine

Üleminek uuele vääringule mõjutab kodanike igapäevaelu paljusid tahke. Seetõttu on õigeaegne ja tõhus teavitamine oluline kõigi liikmesriikide jaoks, kes kavatsevad euro kasutusele võtta, ning kogemused on näidanud, et see on ka tähtis eduka ülemineku seisukohast.

Kuid teavitamine ei lõpe, kui euro pangatähed ja mündid jõuavad kodanike taskutesse, sest ühisraha edu sõltub ka sellest, kui hästi suudetakse üldsusele selgitada selle eeliseid ning toimimist.

Leidke esineja oma eurost teavitamise üritusele

Kui korraldate majandus- ja rahaliitu ja/või eurot käsitlevat üritust mõne organisatsiooni, kooli või asutuse jaoks ning soovite anda oma publikule konkreetset ja ajakohast teavet, saatke oma taotlus Euroopa Komisjoni esindusele Teie riigis, mis aitab Teil leida kõige sobivama esineja.

Klõpsake kaardil, et näha Euroopa Komisjoni esinduse kontaktandmeid Teie riigis

Koostöö partneritega

Euro kasutuselevõtust teavitavate kampaaniate eesmärk on tagada, et inimesed tunneksid ja kasutaksid uut vääringut täieliku kindlustundega. See hõlmab spetsiaalsete tekstide ning vahendite väljatöötamist teabe edastamiseks kõigile kodanikele, sealhulgas ka kõige ebasoodsamas olukorras olevatele isikutele, nagu eakad, puudega inimesed ja keeleliste vähemuste esindajad. Samamoodi kui uut keelt õppides, peaksid inimesed lõpptulemusena oskama eurodes „mõelda” ning aru saama selle väärtustest, ilma et neil oleks vaja neid endisesse omavääringusse ümber arvestada. Teavitamine aitab kodanikel sellist uut „keelt” kasutada ning end uue vääringuga siduda.

Liikmesriikidel on juhtiv roll euro kasutuselevõttu käsitlevate teabekampaaniate kujundamisel ja rakendamisel oma riigis, kuid nad võivad arvestada komisjonipoolse tehnilise ning rahalise abiga, mida antakse partnerluslepingute või mestimisprogrammide kaudu.

Partnerluslepingud on vabatahtlikud koostöölepingud, mille sõlmivad komisjon ja need ELi liikmesriigid, kes hakkavad eurot kasutusele võtma ning on juba vastu võtnud eurost teavitamise strateegia. Kõnealuse partnerluse raames kaasrahastab komisjon strateegias ette nähtud konkreetseid tegevusi, nagu avaliku arvamuse uuringud, otsepostitus, reklaamikampaaniad, väljaanded, veebisaidid, konverentsid või teabeteenus telefoni teel, ning annab tehnilist abi ja suuniseid.

Komisjonil on praegu üks kehtiv partnerlusleping – see on sõlmitud Leeduga.

Mestimisprogrammid julgustavad praktilisi ettevalmistusi käsitleva oskusteabe edasiandmist euroala riikidelt euroalasse mittekuuluvatele riikidele. Osalejad pärinevad tavaliselt majandus- ja rahandusministeeriumidest, keskpankadest, tarbijate ühendustest ja kaubanduskodadest või riiklikest eurole ülemineku juhatustest. Komisjon annab oma panuse mestimise korraldamisse, aidates tuvastada võimalikke mestipartnereid, andes tehnilist abi ning kaasrahastades ekspertide lähetamist, kohtumiste, seminaride ja koolituste korraldamist.

Euroopa Komisjoni rändnäitus

Eurot tutvustav näitus reisib riikidesse, mis ei ole veel eurot omavääringuna kasutusele võtnud. See on teavitamisvahend, mida komisjon kasutab ühisraha käsitlevate riiklike või kohalike teabekampaaniate toetamiseks ja täiendamiseks.

Väljaanded

Majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraadi jaoks on oluline tagada, et igaüks saaks aru, kuidas majandus- ja rahaliit ning euro toimivad. Seepärast on ta välja töötanud visuaalselt atraktiivsed ja kergesti loetavad väljaanded, mille saate alla laadida meie veebilehelt.

Allpool esitatud väljaanne sisaldab kogu teavet euro kohta: kõik, mida soovite teada, leiate ühest kõikehõlmavast teabeallikast.

Te saate seda lugeda meie veebilehel ja/või selle alla laadida