Διαδρομή πλοήγησης

Βοηθώντας στην ενημέρωση για το ευρώ

Η μετάβαση σε ένα νέο νόμισμα επηρεάζει πολλές πτυχές της καθημερινότητας των πολιτών. Η έγκαιρη και αποτελεσματική ενημέρωση είναι επομένως καθήκον κάθε κράτους μέλους που σχεδιάζει να καθιερώσει το ευρώ, καθώς η πείρα δείχνει ότι αυτό ακριβώς είναι και το κλειδί για μια επιτυχημένη μετάβαση στο νέο νόμισμα.

Ωστόσο, η ενημέρωση δεν σταματά μόλις τα κέρματα και τα χαρτονομίσματα του ευρώ βρεθούν στις τσέπες των πολιτών, δεδομένου ότι η επιτυχία του ενιαίου νομίσματος εξαρτάται και από την επιτυχημένη προβολή των πλεονεκτημάτων του και την ευρύτερη αποδοχή του από το κοινό.

Αναζητήστε έναν ομιλητή για το ευρώ

Αν διοργανώνετε εκδήλωση για μια οργάνωση, σχολείο ή άλλον φορέα, σχετικά με την ΟΝΕ ή/και το ευρώ, και θέλετε να δώσετε στο ακροατήριό σας εξειδικευμένες και εμπεριστατωμένες πληροφορίες, στείλτε το αίτημά σας στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη χώρα σας και αυτή θα σας βοηθήσει να βρείτε τον πιο κατάλληλο ομιλητή.

Κάντε κλικ στον χάρτη για να μεταβείτε στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα σας

Συνεργασία μέσω εταιρικών σχέσεων

Στόχος των ενημερωτικών εκστρατειών σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ πρέπει να είναι η ικανότητα των πολιτών να αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν το νέο νόμισμα με πλήρη εμπιστοσύνη. Αυτό συνεπάγεται τη δημιουργία μηνυμάτων και εργαλείων στα μέτρα των πολιτών, ακόμη και των πλέον ευάλωτων από αυτούς, δηλαδή των ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρία και όσων ανήκουν σε γλωσσικές μειονότητες. Τέλος, όπως όταν μαθαίνουμε μια νέα γλώσσα, οι άνθρωποι πρέπει να είναι σε θέση να "σκέφτονται" σε ευρώ και να αντιλαμβάνονται τις αξίες, χωρίς να χρειάζεται να μετατρέπουν τα ποσά σε ευρώ στο παλιό εθνικό νόμισμα. Η ενημέρωση βοηθά τους πολίτες να αφομοιώνουν αυτή τη νέα "γλώσσα" και να ταυτίζονται με το νέο νόμισμα.

Τα κράτη μέλη έχουν την πρωτοβουλία του σχεδιασμού και της εφαρμογής της ενημερωτικής εκστρατείας για την καθιέρωση του ευρώ στη χώρα τους, μπορούν όμως να υπολογίζουν στην τεχνική και οικονομική στήριξη της Επιτροπής, η οποία παρέχεται μέσω συμφωνιών εταιρικής σχέσης ή προγραμμάτων αδελφοποίησης.

Οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης συνάπτονται προαιρετικά μεταξύ της Επιτροπής και όσων χωρών της ΕΕ πρόκειται να εισαγάγουν το ευρώ και έχουν εγκρίνει στρατηγική ενημέρωσης για το ευρώ. Μέσω των συμφωνιών αυτών, η Επιτροπή συγχρηματοδοτεί συγκεκριμένες δραστηριότητες, όπως δημοσκοπήσεις, απευθείας επικοινωνία, διαφημιστικές εκστρατείες, δημοσιεύσεις, ιστότοπους, συνέδρια ή γραφεία ενημέρωσης, και παρέχει τεχνική βοήθεια και καθοδήγηση.

Η Επιτροπή αυτή τη στιγμή έχει μια τέτοια συμφωνία με την Λιθουανία.

Τα προγράμματα «αδελφοποίησης» ενθαρρύνουν τη μεταφορά τεχνογνωσίας από τις χώρες της Ευρωζώνης στις υπόλοιπες χώρες, σχετικά με τις πρακτικές λεπτομέρειες προετοιμασίας τους. Οι συμμετέχοντες συνήθως προέρχονται από τα υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών, τις εθνικές κεντρικές τράπεζες, ενώσεις καταναλωτών και εμπορικά επιμελητήρια, ή από τις επιτροπές που έχουν αναλάβει τη διαδικασία μετάβασης στο ευρώ. Η Επιτροπή συνεισφέρει στις διαδικασίες αδελφοποίησης, βοηθώντας στον εντοπισμό δυνητικών εταίρων αδελφοποίησης, παρέχοντας τεχνική βοήθεια, αλλά και συγχρηματοδοτώντας την απόσπαση εμπειρογνωμόνων και τη διοργάνωση συνεδριάσεων, σεμιναρίων και κύκλων κατάρτισης.

Περιοδεύουσα έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η έκθεση για το ευρώ περιοδεύει σε χώρες που δεν το έχουν ακόμη υιοθετήσει ως νόμισμά τους. Πρόκειται για ένα επικοινωνιακό εργαλείο που χρησιμοποιεί η Επιτροπή για να στηρίξει και να συμπληρώσει τις εθνικές ή τοπικές ενημερωτικές εκστρατείες για το ενιαίο νόμισμα.

Εκδόσεις

Για τη γενική διεύθυνση ECFIN, έχει μεγάλη σημασία να διασφαλίσει ότι όλοι οι πολίτες κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) και του ευρώ. Γι αυτό δημιούργησε οπτικά ελκυστικές και ευανάγνωστες εκδόσεις, τις οποίες μπορείτε να τηλεφορτώσετε από τον ιστότοπό της.

Η παρακάτω έκδοση για το ευρώ, είναι πραγματικά πολύτιμη: όλα όσα θα θέλατε να γνωρίζετε σε μια πλήρη πηγή πληροφοριών.

Διαβάστε την στον ιστότοπό μας ή τηλεφορτώστε την.