Sti

Kommunikation om euroen

Overgangen til en ny valuta påvirker borgernes hverdag på mange måder. Derfor er det vigtigt, at alle EU-lande, der ønsker at indføre euroen, sørger for kommunikation i god tid og på en effektiv måde. Erfaringen viser, at det også er nøglen til en gnidningsløs overgang.

Men kommunikationsarbejdet slutter ikke, når euromønterne og eurosedlerne er sat i omløb. Den fælles valutas succes afhænger også af, hvor gode vi er til at forklare borgerne, hvilke fordele der er ved euroen, og hvordan den fungerer.

Find en taler til dit euroarrangement

Hvis du skal organisere et arrangement for en organisation, en skole eller en anden institution om ØMU og/eller euroen og gerne vil give publikum nøjagtige og opdaterede informationer, skal du bare kontakte EU-Kommissionens repræsentation i dit eget land. De vil med glæde hjælpe dig med at finde den rette taler.

Klik på kortet for at finde EU-Kommissionens repræsentation i dit land.

Samarbejde i partnerskab

Informationskampagnerne om euroens indførelse skal sikre, at borgerne kan genkende og er trygge ved at bruge den nye valuta. Det handler om at tilpasse redskaberne og målrette budskaberne, så de når ud til alle borgere, bl.a. særligt sårbare grupper som ældre, handicappede og sproglige mindretal. Ligesom når man lærer et nyt sprog, bør man i sidste ende kunne "tænke" i euro og kende værdien uden at skulle omregne til eller fra landets tidligere valuta. Kommunikation hjælper borgerne med at tilegne sig det nye "sprog" og med at identificere sig med den nye valuta.

EU-landene spiller en central rolle ved udarbejdelsen og gennemførelsen af informationskampagnen om euroens indførelse i deres land. Men de kan regne med teknisk og økonomisk støtte fra Kommissionen som led i de såkaldte partnerskabsaftaler eller programmer for parvist samarbejde.

Partnerskabsaftaler er frivillige partnerskaber mellem Kommissionen og de EU-lande, der står over for at indføre euroen og har fastlagt en kommunikationsstrategi for euroen. Som led i partnerskaberne medfinansierer Kommissionen nogle af aktiviteterne i strategien, f.eks. offentlige høringer, direct mailing, reklamekampagner, publikationer, websteder, konferencer og euro-hotlines, og den yder teknisk støtte og vejledning.

Kommissionen har i øjeblikket en aktiv partnerskabsaftale med Litauen.

Programmer om parvist samarbejde hjælper med at overføre erfaringer om de praktiske forberedelser mellem lande i og uden for euroområdet. Deltagerne kommer normalt fra økonomi- og finansministerierne, nationalbankerne, forbrugersammenslutninger og handelskamre eller de nationale udvalg for overgang til euroen. Kommissionen bidrager til programmerne ved at være med til at kortlægge mulige partnere, give teknisk hjælp til og medfinansiering af udstationering af eksperter, møder, seminarer og kurser.

EU-Kommissionens vandreudstilling

Euroudstillingen rejser til lande, der endnu ikke har indført euroen. Den er et informationsredskab, som Kommissionen bruger til at støtte og supplere de nationale eller lokale informationskapagner om den fælles valuta.

Publikationer

For GD ECFIN er det vigtigt at sørge for, at alle forstår, hvordan den Økonomiske og Monetære Union (ØMU) og euroen fungerer. Derfor har den fremstillet æstetiske og letlæselige publikationer, som du kan downloade fra vores website.

Her finder du et sandt skatkammer med oplysninger om euroen: Alt, hvad du har brug for at vide, er samlet på ét sted.

Du kan læse og/eller downloade oplysningerne på vores website