Cesta

Informační kampaně o euru

Přechod na novou měnu se dotýká mnoha aspektů každodenního života. Efektivně realizovat a vhodně načasovat informační kampaně je proto hlavním úkolem každého státu, který se chystá jednotnou měnu přijmout. Dosavadní zkušenosti také ukazují, že to zásadním způsobem ovlivňuje celkovou úspěšnost přechodu na novou měnu.

Poskytování informací ale nekončí momentem, kdy mají lidé euromince a eurobankovky ve svých peněženkách. Úspěch jednotné měny rovněž závisí na tom, jak vhodně jsou veřejnosti vysvětlovány její výhody a fungování.

Kde najít přednášejícího pro vaši akci týkající se eura

Pokud pořádáte pro určitou organizaci, školu nebo jinou instituci akci na téma hospodářské a měnové unie anebo eura a chtěli byste jejím účastníkům poskytnout specializované a aktuální informace, zašlete žádost na zastoupení Evropské komise ve Vaší zemi. Jeho zaměstnanci vám jistě rádi pomohou najít nejvhodnějšího přednášejícího.

Zastoupení Evropské komise ve vaší zemi najdete po kliknutí na mapu

Spolupráce v rámci partnerství

Cílem informačních kampaní týkajících se zavedení eura je, aby se lidé dokázali s jistotou v nové měně orientovat a používat ji. To znamená upravit informace a komunikační nástroje tak, aby byly srozumitelné pro všechny skupiny obyvatelstva, tj. např. i pro starší občany, zdravotně postižené osoby a jazykové menšiny. Stejně jako při osvojování cizího jazyka, platí i v případě eura, že by se v něm lidé měli nejdříve naučit „myslet“ a uvědomovat si jeho hodnotu, aniž by jej museli převádět do své národní měny. Vhodně volené informace lidem pomáhají přijmout novou měnu za svoji a identifikovat se s ní.

Koncepce a provádění informační kampaně o zavedení eura je především úkolem členského státu, který se na přijetí nové měny chystá. Přesto může počítat s technickou i finanční podporou ze strany Komise, která ji poskytuje prostřednictvím tzv. dohody o partnerství nebo twinningového programu (programu partnerství).

Dohody o partnerství jsou dobrovolná pracovní partnerství uzavíraná mezi Komisí a státy EU, které již brzy jednotnou měnu zavedou, a proto přijaly komunikační strategie týkající se eura. V rámci partnerství Komise spolufinancuje specifické činnosti v rámci této strategie, například průzkumy veřejného mínění, přímé zasílání informační materiálů, reklamní kampaně, publikace, internetové stránky, konference nebo provoz informačních telefonních linek a poskytuje technickou podporu a poradenství.

V současné době existuje dohoda o partnerství mezi Komisí a Litvou.

Twinningové programy podporují předávání znalostí o praktických přípravách přechodu na novou měnu mezi zeměmi eurozóny a zeměmi mimo eurozónu. Účastní se jich obvykle zástupci ministerstev hospodářství a financí, centrální banky, sdružení spotřebitelů, obchodních komor nebo národních rad koordinujících zavedení eura. Komise do twinningového programu přispívá tím, že pomáhá s hledáním potenciálních twinningových partnerů, poskytuje technickou podporu a spolufinancuje dočasné vyslání odborníků, schůzky, semináře a školení.

Putovní výstava Evropské komise

Výstava o euru se pořádá v zemích, které dosud euro nepřijaly. Komise tento komunikační nástroj používá na podporu a doplnění vnitrostátních nebo místních informační kampaní o jednotné měně.

Publikace

Pro GŘ ECFIN je zásadní, aby všichni rozuměli tomu, jak hospodářská a měnová unie (HMU) a euro funguje. Proto vypracovala vizuálně přitažlivou a přehlednou publikaci, kterou si můžete stáhnout z naší internetové stránky.

Níže uvedená publikace je nepřebernou zásobárnou informací o euru. Všechno, co jste kdy chtěli vědět, najdete v jediném rozsáhlém zdroji informací.

Můžete si ji přečíst rovnou na našich stránkách nebo si ji stáhnout