Sökväg

Eurosedlar och euromynt

Införandet av euron – först som ”kontomedel ” 1999 och sedan som riktiga sedlar och mynt 2002 – är en av EU:s största bedrifter. Eurosedlar och euromynt är nu en självklar del av de flesta EU-invånares dagliga liv och en viktig handelsvaluta.

Det tog flera år att planera och förbereda hur euron skulle se ut och hitta en bra balans mellan utseende, praktiska aspekter och säkerhetsdetaljer.

Sedlarna ser likadana ut i alla länder i euroområdet. Mynten är däremot nationella – de har en gemensam sida och ett motiv från det egna landet på den andra.

Det är Europeiska centralbanken (ECB) som ger de nationella centralbankerna i euroområdet tillstånd att ge ut eurosedlar. Ansvaret för att tillverka dem och sätta dem i omlopp delas av de nationella centralbankerna. Mynten utfärdas av länderna i euroområdet. Det är ECB som fastställer hur många mynt som får sättas i omlopp och det är de nationella myntverken som tillverkar dem.

Grekisk och latinsk inspiration


Som alla andra valutor har euron ett namn och en symbol:

  • Namnet – euro – fastställdes vid Europeiska rådets möte i Madrid 1995 som ett led i förberedelserna för den gemensamma valutan.
  • Eurosymbolen – € – är inspirerad av den grekiska bokstaven epsilon (Є). Den står också för den första bokstaven i ordet ”Europa” i det latinska alfabetet. De två parallella linjerna i symbolen står för stabilitet. EU-kommissionen anordnade en internationell tävling för att hitta den bästa eurosymbolen. Omkring 30 bidrag bedömdes och tio av dem testades på befolkningen. Till slut återstod bara två förslag. Det slutliga avgörandet fälldes 1995 av EU-kommissionens dåvarande ordförande Jacques Santer och kommissionär Yves Thibault de Silguy.

Alla former och storlekar


Sedlarnas olika storlekar, kontrasterande färger och reliefmönster hjälper oss – särskilt de synsvaga – att känna igen de olika valörerna. Sedlarna finns i valörerna 5, 10, 20, 50, 100, 200 och 500 euro. Det finns olika säkerhetsdetaljer på sedlarna, bl.a. vattenstämpel, säkerhetstråd och hologram, för att stoppa förfalskare och göra det lättare att känna igen en äkta sedel.

Man har också använt avancerad teknik vid tillverkningen av mynten. Det är därför extremt svårt att förfalska dem, särskilt 1-, och 2-euromynten. De åtta olika euromynten har olika storlek, färg och tjocklek beroende på valör. Mynten finns i valörerna 1, 2, 5, 10, 20 och 50 cent och 1 och 2 euro.