Ścieżka nawigacji

Banknoty i monety euro

Wprowadzenie euro – najpierw jako „pieniądza księgowego" w 1999 r., a później banknotów i monet w 2002 r. – jest jednym z najważniejszych osiągnięć Unii Europejskiej. Banknoty i monety euro stanowią obecnie integralną część życia ludzi i rzeczywistości handlowej.

18/05/2009

W stowrzenie euro włożono lata planowania i przygotowywania. Próbowano znaleźć dobrą równowagę pomiędzy atrakcyjnością estetyczną, praktycznymi wymiarami i zabezpieczeniami. W rezultacie stworzono siedem rodzajów banknotów i osiem typów monet, które wprowadzono do obiegu w styczniu 2002 r.

Banknoty mają te same wzory we wszystkich krajach w strefie euro. Monety mają na jednej stronie wspólny wzór, a na drugiej wzór właściwy dla danego kraju.

Europejski Bank Centralny (EBC) ma wyłączne prawo do zezwalania na emisję banknotów euro przez krajowe banki centralne strefy euro. Odpowiedzialność za ich wyprodukowanie i wprowadzenie do obiegu jest dzielona wspólnie przez krajowe banki centralne. Monety są emitowane przez państwa członkowskie strefy euro w ilościach zatwierdzanych corocznie przez EBC, a ich produkcja powierzana jest mennicom krajowym.

Grecka i łacińska inspiracja


Podobnie, jak wszystkie waluty, euro ma nazwę i symbol:

  • Nazwa euro została wybrana na posiedzeniu Rady Europy w Madrycie w 1995 r. w ramach przygotowań do wspólnej waluty.
  • Inspiracją dla symbolu euro – € – była grecka litera epsilon (Є). Symbol ten oznacza również pierwszą literę słowa „Europa” w alfabecie łacińskim, natomiast dwie równoległe linie biegnące przez symbol oznaczają stabilność. Komisja Europejska zorganizowała wewnętrzny konkurs na przedstawienie pomysłu na symbol euro. Rozważono około 30 projektów. W sprawie dziesięciu z nich zasięgnięto opinii ludności. Ostateczny projekt został wybrany spośród dwóch wyselekcjonowanych propozycji przez ówczesnego przewodniczącego Komisji Jacquesa Santera oraz komisarza Yvesa Thibaulta de Silguy w 1995 r.

Kształt i wielkość


Różne rozmiary i kolory oraz wypukłe wzory banknotów euro pomagają ludziom – w tym również niedowidzącym – rozpoznawać nominały. Banknoty dostępne są w nominałach 5, 10, 20, 50, 100, 200 i 500 euro. W banknotach wprowadzono różnorodne zabezpieczenia, takie jak znak wodny, nitka zabezpieczająca i hologram, aby zapobiec fałszerstwom i pomóc w rozpoznaniu autentycznego banknotu.

Dla monet opracowano zaawansowane specyfikacje techniczne, które niezwykle utrudniają nielegalną reprodukcję, szczególnie monet o nominałach 1 i 2 euro. Osiem nominałów monet (1, 2, 5, 10, 20 i 50 centów oraz 1 i 2 euro) różni się pod względem wielkości, koloru i grubości w zależności od wartości.