Διαδρομή πλοήγησης

Χαρτονομίσματα και κέρματα ευρώ

Η εισαγωγή του ευρώ – πρώτα ως "λογιστικής μονάδας" το 1999 και στη συνέχεια ως χαρτονομισμάτων και κερμάτων το 2002 – είναι ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα του ευρώ αποτελούν σήμερα αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής ζωής και της εμπορικής πραγματικότητας των Ευρωπαίων.

18/05/2009


Μετά από χρόνια σχεδιασμού και προετοιμασίας για να βρεθεί η σωστή αναλογία αισθητικού αποτελέσματος, πρακτικών διαστάσεων και προδιαγραφών ασφαλείας, δημιουργήθηκαν τα επτά χαρτονομίσματα και τα οκτώ κέρματα του ευρώ, τα οποία άρχισαν να κυκλοφορούν τον Ιανουάριο 2002.

Τα χαρτονομίσματα έχουν τα ίδια σχέδια σε όλες της χώρες της ευρωζώνης, ενώ τα κέρματα έχουν το ίδιο σχέδιο στη μία όψη και διαφορετικό σχέδιο ανά χώρα στην άλλη.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) είναι η μόνη αρμόδια να εγκρίνει την έκδοση χαρτονομισμάτων ευρώ από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των χωρών της ευρωζώνης. Η ευθύνη παραγωγής και θέσης τους σε κυκλοφορία ανήκει από κοινού στις εθνικές κεντρικές τράπεζες. Τα κέρματα εκδίδονται από τα κράτη μέλη της ευρωζώνης σε ποσότητες που εγκρίνει κάθε χρόνο η ΕΚΤ και η παραγωγή τους ανατίθεται στα εθνικά νομισματοκοπεία.

Ελληνική και λατινική πηγή έμπνευσης


Όπως όλα τα νομίσματα έτσι και το ευρώ έχει όνομα και σύμβολο:

  • Το όνομα "ευρώ" αποφασίστηκε κατά τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη Μαδρίτη το 1995 στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το ενιαίο νόμισμα.
  • Το ελληνικό γράμμα έψιλον (Ε) ήταν η πηγή έμπνευσης για το σύμβολο του ευρώ "€", το οποίο παραπέμπει επίσης στο πρώτο γράμμα της λέξης "Ευρώπη" στο λατινικό αλφάβητο, ενώ οι δύο παράλληλες γραμμές συμβολίζουν τη σταθερότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργάνωσε εσωτερικό διαγωνισμό για το σύμβολο του ευρώ. Εξετάστηκαν 30 περίπου σχέδια, δέκα από τα οποία δοκιμάστηκαν στο κοινό, και το τελικό σχέδιο επιλέχθηκε μεταξύ των δύο επικρατέστερων προτάσεων από τον τότε Πρόεδρο της Επιτροπής, Ζακ Σαντέρ, και τον Επίτροπο Υβ Τιμπό ντε Σιλγκύ το 1995.

Όλες οι μορφές και διαστάσεις


Οι διάφορες διαστάσεις και οι χρωματικές αποχρώσεις καθώς και τα ανάγλυφα σχέδια των χαρτονομισμάτων του ευρώ βοηθούν όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων και αυτών με προβλήματα όρασης, να τα αναγνωρίζουν. Εκδίδονται χαρτονομίσματα αξίας 5, 10, 20, 50, 100, 200 και 500 ευρώ. Με τη βοήθεια διάφορων χαρακτηριστικών ασφαλείας, όπως υδατογράφημα, ταινία ασφαλείας και ολόγραμμα, γίνεται πολύ δύσκολη η παραχάραξή τους ενώ ταυτόχρονα διευκολύνεται η αναγνώριση των γνήσιων χαρτονομισμάτων.

Έχουν επίσης αναπτυχθεί εξελιγμένες τεχνικές προδιαγραφές για τα κέρματα, οι οποίες καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την παράνομη αναπαραγωγή τους, ιδίως των κερμάτων του 1 και των 2 ευρώ. Τα κέρματα αξίας 1, 2, 5, 10, 20 και 50 λεπτών, και 1 και 2 ευρώ διαφέρουν σε μέγεθος, χρώμα και πάχος.