Cesta

Eurobankovky a euromince

Zavedení eura – nejprve v roce 1999 jako „zúčtovací měny“ a posléze v roce 2002 ve formě bankovek a mincí – je jedním z největších úspěchů Evropské unie. Eurobankovky a euromince se staly nedílnou součásti života lidí a obchodu.

Podobě eura byly věnovány roky plánování a přípravy zaměřené na nalezení rovnováhy mezi estetickou působivostí, praktickými rozměry a bezpečnostními prvky, přičemž výsledkem bylo sedm bankovek a osm mincí, které byly uvedeny do oběhu v lednu 2002.

Bankovky mají stejnou podobu ve všech zemích eurozóny. Jedna strana mincí má jednotnou podobu a druhá strana mince se liší podle jednotlivých zemí.

Výhradní právo povolovat emise eurobankovek národními centrálními bankami v eurozóně má Evropská centrální banka (ECB). Odpovědnost za jejich výrobu a uvedení do oběhu sdílejí jednotlivé národní centrální banky. Mince jsou emitovány členskými státy eurozóny v objemech, které každoročně schvaluje ECB, přičemž jejich výroba je svěřena vnitrostátním mincovnám.

Řecká a latinská inspirace


Stejně jako všechny měny má i euro svůj název a symbol:

  • Název „euro“ vybrala Evropská rada na zasedání v Madridu v roce 1995 v rámci příprav na jednotnou měnu.
  • Symbol eura – € – byl inspirován řeckým písmenem „epsilon“ (Є). Symbolizuje rovněž první písmeno slova „Evropa“ v latinské abecedě, přičemž dvě rovnoběžné čáry protínající symbol znamenají stabilitu. Pro navržení symbolu eura uspořádala Evropská komise interní soutěž. Posuzovalo se přibližně 30 návrhů – deset z nich bylo testováno u veřejnosti – a konečnou podobu vybrali v roce 1995 ze dvou zvolených návrhů tehdejší předseda Komise, Jacques Santer, a komisař Yves Thibault de Silguy.


Všechny tvary a velikosti


Různé velikosti a kontrastní barvy a reliéfní vzory eurobankovek pomáhají lidem (včetně slabozrakých osob) rozeznat jednotlivé hodnoty. Bankovky jsou emitovány v hodnotách 5, 10, 20, 50, 100, 200 a 500 eur. Bankovky obsahují různé bezpečnostní prvky, např. vodoznak, bezpečnostní proužek a hologram. Jejich účelem je zabránit padělání a pomoci rozpoznat pravou bankovku.

Rovněž pro mince byly vyvinuty moderní technické specifikace, které mimořádně ztěžují nedovolenou reprodukci, zejména mincí v hodnotě 1 eura a 2 eur. Osm mincí, tj. 1, 2, 5, 10, 20 a 50 centů a 1 euro a 2 eura, se liší velikostí, barvou a tloušťkou.