Навигационна пътека

Банкноти и монети евро

Въвеждането на еврото – първо като „пари на книга“ през 1999 г., а по-късно и като действителни банкноти и монети през 2002 г. – е едно от коронните постижения на ЕС. Банкнотите и монетите евро сега са неразделна част от живота на хората и търговска реалност.

На проектирането на еврото са отделени години на планиране и подготовка, докато се намери добър баланс между естетичен външен вид, практически размери и мерки за сигурност. В резултат на това седем банкноти и осем монети са готови за пускане в обращение през януари 2002 г.

Банкнотите изглеждат еднакво във всички страни в еврозоната. Монетите са еднакви от едната си страна, а от другата носят специфична за всяка страна рисунка.

Европейската централна банка (ЕЦБ) има изключителното право да разрешава издаването на евробанкноти от националните централни банки в еврозоната. Отговорността за отпечатването и пускането им в обращение се споделя от националните централни банки. Монетите се издават от държавите-членки от еврозоната в обеми, които се одобряват всяка година от ЕЦБ, а производството им е поверено на националните монетни дворове.

Вдъхновение от гръцки и латински

Като всички валути еврото си има име и символ:

  • Името – евро – е избрано от Европейския съвет на срещата му в Мадрид през 1995 г. като част от приготовленията за единната валута.
  • Символът на еврото – € – е вдъхновен от гръцката буква епсилон (Є). Това е и първата буква на думата „Европа“ в латинската азбука, а двете успоредни линии минаващи през символа означават стабилност. Европейската комисия организира вътрешен конкурс за символ на еврото. Разгледани са около 30 проекта - десет от които са изпитани сред обществеността – а окончателният дизайн е избран от двете най-добри предложения от тогавашния председател на Комисията, Жак Сантер и комисаря Ив Тибо де Силги през 1995 г.

Всички форми и размери

Различните размери и контрастните цветове и релефни шаблони на евробанкнотите помагат на хората – включително на тези с увредено зрение – да ги разпознават. Банкнотите са в купюри от 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро. Предвидени са различни защити като воден знак, осигурителна нишка и холограма за предотвратяване на фалшифицирането и улесняване на разпознаването на истинската банкнота.

За монетите също са разработени разширени технически спецификации, които правят незаконното им възпроизвеждане, и особено това на монетите от 1 и 2 евро, изключително трудно. Осемте купюра на монетите са различни по размер, цвят и дебелина според стойностите им, които са 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента, 1 евро и 2 евро.