Navigatsioonitee

Euro kasutuselevõtmine

Euroopa Liit kasvab, kuna kandidaatriigid on täitnud ühinemistingimused ja liituvad Euroopa Liiduga. Seda protsessi nimetatakse laienemiseks. Samamoodi laieneb ka euroala: liikmesriigid, kes euroalasse ei kuulu, vastavad ühinemisele esitatavatele tingimustele ja võtavad kasutusele euro.

Euroalasse kuuluvad ELi liikmesriigid, kes on kasutusele võtnud ühisraha. Kuid euroala ei ole muutumatu. Asutamislepingu kohaselt peavad liikmesriigid pärast vajalike tingimuste täitmist ühinema euroalaga, v.a Taani ja Ühendkuningriik, kes otsustasid kasutada loobumisklauslit, mis võimaldab neil euroalast välja jääda.

Tulevikus peaks euroalaga liituma ka Rootsi, kuid ta ei vasta veel kõigile tingimustele.

Järkjärguline laienemine, järkjärguline lõimumine

Euroopa Liiduga ühineda kavatsev läbirääkijariik peab paljud oma ühiskonnasüsteemi tahud – sotsiaalse, majandusliku ja poliitilise – viima kooskõlla ELi omadega. Sellise kooskõlastamise eesmärk on tagada läbirääkijariigi edukas toimimine liidu ühtsel kaupade, teenuste, kapitali ja tööjõu turul – ühinemine tähendab lõimumist.

Euro kasutuselevõtmine ja euroalaga liitumine on lõimumise järgmine etapp – see tähendab veelgi tihedamat majanduslikku lõimumist teiste euroalasse kuuluvate liikmesriikidega. Euro kasutuselevõtmine nõuab suuri ettevalmistusi; eriti vajalik on majanduslik ja õiguslik lähenemine.

Ettevalmistused liitumiseks

Enne kui liikmesriik võib euro kasutusele võtta, peab ta vastama teatud majanduslikele ja õiguslikele tingimustele. Majanduse lähenemiskriteeriumid on esitatud selleks, et tagada liikmesriigi majanduse piisav valmisolek ühisraha kasutuselevõtuks ja euroala rahanduskorraga sujuvaks ühinemiseks. Õiguslik lähenemine eeldab seda, et riigisisesed õigusaktid ja eelkõige need, mis käsitlevad riigi keskpanka ja rahandusküsimusi, on kooskõlas asutamislepinguga.

Omavääringu asendamine euroga on suur töö, mis nõuab palju praktilisi ettevalmistusi, näiteks tagada omavääringu kiire ringlusest kõrvaldamine, kaupade hindade õige ümberarvutamine ja nõuetekohane esitamine ja inimeste teavitamine. Kõik need ettevalmistused toimuvad vastavalt spetsiaalsele üleminekukavale, mille euroala kandidaatriik vastu võtab. Alates euro esmakordsest kasutuselevõtust on omandatud väärtuslikke kogemusi, mida saavad kasutada praegused kandidaatriigid. Euroala kanditaatriikidele pakub abi ja nõu Euroopa Komisjon.

Vahetuskursimehhanism (ERM II)

Mõned väljaspool euroala asuvad riigid kuuluvad juba vahetuskursimehhanismi (ERM II). ERM II on süsteem, mille eesmärk on vältida asjaomaste vääringute ja euro vahelise vahetuskursi ülemääraseid kõikumisi, mis võib häirida majanduslikku stabiilsust ühtsel turul. ERMiga ühinemine on vabatahtlik, kuid see on ka üks lähenemiskriteeriumidest – euroala kandidaatriigid peavad süsteemis edukalt osalema vähemalt kaks aastat, enne kui nad võivad euro kasutusele võtta.