Sti

Indførelse af euroen

EU vokser i takt med, at kandidatlande opfylder betingelserne for at blive optaget og tiltræder EU – denne proces kaldes udvidelse. På samme måde udvides euroområdet i takt med, at EU-landene opfylder betingelserne for at deltage og indfører euroen.

Euroområdet består af de EU-lande, der har indført den fælles valuta. Men euroområdet er ikke statisk – i henhold til traktaten skal alle EU-landene slutte sig til euroområdet, når de opfylder de nødvendige betingelser.

Sverige forventes også at slutte sig til euroområdet i fremtiden, men opfylder endnu ikke kravene.

Gradvis udvidelse, gradvis integration

Et tiltrædelsesland, som vil optages i EU, skal tilpasse en lang række aspekter af sit samfundsliv – sociale, økonomiske og politiske – efter EU-landenes. En stor del af denne tilpasning skal sikre, at et tiltrædelsesland kan klare sig på EU's indre marked for varer, tjenesteydelser, kapital og arbejdskraft – tiltrædelsen er en integrationsproces.

Med indførelsen af euroen og optagelsen i euroområdet går integrationen et skridt videre – der bliver tale om en meget tættere økonomisk integration med de øvrige lande i euroområdet. Det kræver desuden omfattende forberedelser at indføre euroen. Det er især nødvendigt med konvergens – overensstemmelse – på det økonmiske og juridiske område.

Forberedelse af optagelse

For at kunne indføre euroen skal et EU-land opfylde visse økonomiske og juridiske kriterier. De økonomiske "konvergenskriterier" skal sikre, at et medlemslands økonomi er klar til at indføre den fælles valuta og uden videre kan indgå i euroområdets pengepolitik. Juridisk konvergens betyder, at den nationale lovgivning, især vedrørende den nationale centralbank og pengepolitikken, er forenelig med traktaten.

Udskiftningen af den nationale valuta med euroen er en større operation, der kræver en lang række praktiske forberedelser. Man skal f.eks. sikre, at den nationale valuta trækkes tilbage hurtigt, at priser på varer omregnes og angive ordentligt, og at befolkningen er velunderrettet. Alle disse forberedelser afhænger af, hvilket "overgangsscenarie", et land, der er kandidat til at blive optaget i euroområdet, vælger. Da euroen blev lanceret, fik man en masse nyttig erfaring, som nu kommer de lande til gode, der gerne vil med i euroområdet. Især Europa-Kommissionen tilbyder hjælp og rådgivning til kandidater til at blive optaget i euroområdet.

Valutakursmekanismen (ERM II)

Nogle lande uden for euroområdet er allerede medlemmer af valutakursmekanismen (ERM II). ERM II er et system, der skal forhindre unødige udsving i de deltagende valutaers kurser over for euroen, som kan forstyrre den økonomiske stabilitet på det indre marked. Det er frivilligt, om man vil deltage, men det er endnu et af "konvergenskriterierne". Lande, der vil med i euroområdet, skal have deltaget – uden alvorlige spændinger – i mindst to år, inden de kan indføre euroen.

Flere værktøjer

  • Printversion 
  • Mindre tekst 
  • Større tekst