Navigációs útvonal

Konvergencia

A konvergenciajelentések azt vizsgálják, hogy a tagállamok megfelelnek-e az egységes valuta alkalmazásához teljesítendő feltételeknek. Az EK-Szerződés értelmében ezeket a jelentéseket a Bizottság és az Európai Központi Bank legalább kétévente egyszer, illetve az euróövezethez csatlakozni kívánó uniós tagállam kérésére bocsátja ki.

A tagállamok által teljesítendő, így a jelentésekben is vizsgált feltételek a következők:

  • a konvergenciakritériumok (árstabilitás, hatékony és eredményes államháztartás, árfolyamstabilitás és a hosszú távú kamatlábak konvergenciája)
  • a nemzeti jogszabályok és az „acquis” (a hatályban lévő uniós jogszabályok) összhangja a nemzeti jegybankra vonatkozó szabályozást illetően (a jegybank függetlensége, döntéshozó tagjainak függetlensége, a jegybank célkitűzései és integrációja a Központi Bankok Európai Rendszerébe).

Az EK-Szerződés 122. cikkének (2) bekezdése értelmében legalább kétévente egyszer (vagy euróövezeti tagsággal nem rendelkező tagállam kérése esetén) a Bizottságnak és az EKB-nak jelentést kell benyújtania a Tanácshoz az adott ország konvergencia tekintetében elért előrehaladásáról.

Jelenleg 11 uniós tagállam nem vesz részt az euróövezetben – Bulgária, a Cseh Köztársaság, Dánia, az Egyesült Királyság, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Románia és Svédország.

Dánia és az Egyesült Királyság kívülmaradási megállapodást kötött az EU-val, ezért a Közösség rájuk vonatkozóan csak akkor végez konvergenciaértékelést, ha azt a két ország kifejezetten kéri.

Konvergenciajelentések 1996 óta készülnek. A Bizottság és az Európai Monetáris Intézet (az Európai Központi Bank elődje) 1998-as évi jelentései képezték alapját annak a tanácsi határozatnak, amelynek eredményeként tizenegy tagállam első ízben bevezethette az eurót.

2000-ben a Bizottság és az EKB elkészítette a Svédországról és Görögországról szóló jelentéseket (ez utóbbi kérelmet nyújtott be a konvergenciaértékelés tárgyában), és arra a következtetésre jutott, hogy Görögország teljesíti az egységes valuta alkalmazásához szükséges feltételeket. A Tanács az értékelés alapján úgy határozott, hogy Görögország 2001. januárjában bevezetheti az eurót.

2002-ben a konvergenciaértékelés csak Svédországra vonatkozott, és azzal a végkövetkeztetéssel zárult, hogy Svédország nem teljesítette a feltételeket.

Az Európai Unióhoz 2004. május 1-jén csatlakozó tíz országról első ízben 2004 októberében készült értékelés. Annak ellenére, hogy a Szerződésben említett legfeljebb két éves időszak ezen országok esetében 2004-ben még nem telt le, Svédország kötelező újraértékelése alkalmat adott arra, hogy a konvergencia állapotát az új tagállamokban is megvizsgálják. Az értékelés végkövetkeztetése értelmében a vizsgált 11 ország egyike sem teljesítette az egységes valuta bevezetéséhez szükséges feltételeket.

2006-ban az Unió kétéle konvergenciaértékelést végzett. Litvánia és Szlovénia felkészültségéről – az országok saját kérésére – 2006 májusában bocsátott ki konvergenciajelentést. Szlovéniáról megállapította, hogy az összes konvergenciakritériumot teljesíti, így 2007 januárjától bevezetheti az eurót. Litvánia esetében az Unió az akkori jogállás változatlan megőrzését javasolta, azaz azt, hogy az ország továbbra is maradjon kívül az eurózónán. A többi kilenc tagállam (Ciprus, a Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország, Magyarország, Málta, Svédország és Szlovákia) értékelését a Közösség 2006 decemberében folytatta le. Bár a jelentés alapján sok ország esetében a konvergencia tekintetében előrelépés volt tapasztalható, az Unió véleménye szerint egyikük sem teljesítette az egységes valuta bevezetéséhez szükséges feltételeket.

Ciprus és Málta 2008-ban kíván áttérni az euróra. A két szigetország ennek érdekében 2007 tavaszán újabb értékelést kérelmezett. A Bizottság és az EKB által 2007 májusában kiadott konvergenciajelentések azt a következtetést vonták le, hogy mind Ciprus, mind Málta teljesíti az egységes valuta bevezetéséhez szükséges feltételeket. Következésképpen a Tanács úgy határozott, hogy az eurót a két ország 2008. január 1-jétől bevezetheti.

A legközelebbi – a tervek szerint a 2008-as év folyamán sorra kerülő – rendes konvergenciaértékelés minden olyan tagállamra kiterjed majd, amely jelenleg nem tagja az eurózónának.

További eszközök

  • Nyomtatható változat 
  • Szövegméret csökkentése 
  • Szövegméret növelése