Cale de navigare

Finanțele publice în UE

Sănătatea finanțelor publice contribuie la stabilitatea macroeconomică și vine în sprijinul politicii monetare în ceea ce privește menținerea stabilității prețurilor și a unor rate mici ale dobânzii, stimulând astfel investițiile private și economiile. Prin reducerea datoriei publice și a sarcinii financiare reprezentate de dobânzi, se creează posibilități pentru o reducere a taxelor generatoare de denaturări și pentru creșterea cheltuielilor publice productive.

 • Menținerea sănătății finanțelor publice

Criza economică și financiară a avut efecte negative semnificative asupra finanțelor publice în țările UE. Eforturile semnificative depuse în ultimii ani și îmbunătățirea perspectivelor economice au început să dea roade, iar statele membre au reușit să reducă deficitele și să stabilizeze nivelurile datoriilor.

Este important ca guvernele să dețină pe termen lung controlul asupra nivelurilor deficitului și al datoriei.

Situația actuală:

 • În 2016 și 2017, activitatea economică ar trebui să crească în toate statele membre și să se accelereze în majoritatea acestora în 2017.
 • Se estimează că în UE, PIB-ul va crește de la 1,9% în 2015 la 2,0% în 2016 și 2,1% în 2017.
 • Ponderea deficitului în PIB ar trebui să crească de la 2,5% în acest an, la 1,6% la nivelul întregii UE și la 1,5% la nivelul zonei euro în 2017.
 • Se estimează că ponderea datoriei publice în PIB va scădea, la nivelul UE, de la 87,8% anul acesta la 85,8% în 2017, iar în zona euro, de la valoarea maximă de 94,5% înregistrată în 2014, la 91,3% în 2017.

Pentru mai multe detalii pe această temă, consultați previziunile economice de toamnă.

Calitatea finanțelor publice  este, de asemenea, foarte importantă. Ar trebui acordată o atenție deosebită:

 • modalităților de concepere și percepere a impozitelor, pentru a asigura o mai mare eficiență
 • felului în care se concentrează cheltuielile și necesității de a acorda prioritate investițiilor productive în cadrul cheltuielilor publice
 • ameliorării guvernanței fiscale a statelor membre, pentru a putea permite politici de stimulare a creșterii economice (o bază de date oferă informații cu privire la această guvernanță).

Politica bugetară ar trebui să încerce să găsească un echilibru adecvat între reducerea datoriei, care a atins cele mai ridicate niveluri de până acum, și sprijinirea creșterii economice. Țările UE își coordonează politicile economice în cadrul semestrului european.

 

Finanțele publice în Uniunea economică și monetară

Sustenabilitatea finanțelor publice

Sustenabilitatea finanțelor publice și reducerea datoriei publice sunt importante pentru a le permite statelor membre să aibă o marjă de manevră fiscală suficientă pentru a face față situațiilor macroeconomice nefavorabile. Ele sunt necesare, totodată, în contextul creșterii cheltuielilor publice odată cu îmbătrânirea populației. Pentru a permite elaborarea unor politici adecvate, trebuie identificate obstacolele legate de sustenabilitatea fiscală și cauzele acestora. 

După ce a atins vârful de aproape 89% din PIB în 2014, datoria publică a UE a început să scadă în 2015 și se estimează că această tendință se va menține până în 2024, când va atinge 79,5% din PIB, urmând să se stabilizeze la acest nivel până în 2026. Datoria publică în PIB diferă semnificativ de la un stat membru al UE la altul și ar trebui să se mențină la un nivel ridicat în numeroase țări.

Pe de altă parte, proiecțiile pe termen lung cu privire la cheltuielile publice legate de îmbătrânirea populației, arată că acest fenomen reprezintă o provocare pentru finanțele publice în UE. Aceste cheltuieli vor crește cu aproape 1½% din PIB până în 2060 (1,3 % pentru UE și 1,4 % pentru zona euro), mai ales pe fondul creșterii cheltuielilor cu îngrijirea medicală și îngrijirea pe termen lung.

Finanțele publice în Uniunea economică și monetară

Mai multe despre sustenabilitatea cheltuielilor publice

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă 
 • Micşorare text 
 • Mărire text