Cale de navigare

Finanţele publice şi dezvoltarea macroeconomică

Impactul finanţelor publice asupra economiei reale este multiplu şi complex. Cu toate acestea, se consideră, în general, că există trei căi principale prin care finanţele publice pot spori creşterea economică potenţială şi gradul de ocupare a forţei de muncă.

Acumularea factorilor de producţie


Guvernele contribuie în mod direct la creşterea economică şi la optimizarea gradului de ocupare a forţei de muncă prin eficientizarea acumulării factorilor de producţie, investind în capitalul fizic (infrastructuri),capitalul uman (educaţie şi formare) şi ,într-o mai mică măsură, în cheltuielile sociale.
Acest lucru are un efect benefic asupra randamentului pe termen lung şi asupra potenţialului de creştere. Cu toate acestea, dacă investiţiile publice sunt finanţate prin mărirea impozitelor generatoare de distorsiuni sau dacă aceste investiţii duc la creşterea deficitelor bugetare şi, în consecinţă, a datoriei publice, efectul ar putea fi excluderea investiţiilor private.

Acordarea stimulentelor adecvate prin sisteme fiscale şi de prestaţii sociale

 
Influenţând deciziile consumatorilor şi întreprinderilor cu privire la activitatea lucrativă, economii şi investiţii, sistemele fiscale şi de prestaţii sociale afectează funcţionarea economiei reale. Sistemele de asistenţă socială joacă un rol important în corectarea eşecurilor pieţei şi în asigurarea coeziunii sociale contribuind, pe aceste căi, la creşterea economică şi la ocuparea forţei de muncă. O protecţie socială eficientă poate fi văzută ca un factor „ de producţie". Cu toate acestea, este necesar ca sistemele fiscale şi de prestaţii sociale să conducă spre rate mai mai mari de participare şi de ocupare a forţei de muncă.

Promovarea unui climat macroeconomic stabil

 
Un sistem sănătos al finanţelor publice contribuie la stabilitatea macroeconomică şi sprijină politica monetară în menţinerea unor preţuri stabile, cu rate ale dobânzii scăzute. Acestea conduc, la rândul lor, la realizarea de investiţii şi economii private. Obţinute prin reducerea datoriei publice şi, în consecinţă, a sarcinii financiare, finanţele publice sănătoase creează cadrul pentru reducerea impozitelor generatoare de distorsiuni şi/sau pentru creşterea cheltuielilor publice productive. Nu în ultimul rând, finanţele publice sănătoase sunt benefice pentru creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă pe termen lung, ajutând ţările să facă faţă presiunii substanţiale reprezentate de creşterea cheltuielilor publice, mai ales în ceea ce priveşte pensiile şi asistenţa medicală, ca rezultat al îmbătrânirii populaţiei.

Situaţia finanţelor publice în UE, inclusiv evoluţia cadrului UE de supraveghere fiscală, sunt monitorizate şi analizate în mod regulat de Direcţia Generală Afaceri Economice şi Financiare. Rezultatele analizei sunt publicate anual în raportul „Finanţele publice în UEM”.

Alte instrumente

  • Versiune imprimabilă 
  • Micşorare text 
  • Mărire text