Kruimelpad

Overheidsfinanciën in de EU

Gezonde overheidsfinanciën dragen bij tot macro-economische stabiliteit en ondersteunen het monetair beleid door de prijzen stabiel en de rentevoeten laag te houden. Dat is positief voor particuliere investeerders en spaarders. Door de overheidsschuld en de rentelast te verminderen ontstaat er ook ruimte voor belastingverlaging en kunnen de productieve overheidsuitgaven omhoog.

 • Blijvend gezonde overheidsfinanciën

De economische en financiële crisis heeft de overheidsfinanciën in de EU-landen flink verzwakt. De grote inspanningen in de voorbije jaren en de betere economische vooruitzichten werpen hun vruchten af en EU-landen kunnen hun tekorten weer wat verlagen en schuldniveaus stabiliseren.

Het is belangrijk dat regeringen hun begrotingstekorten en hun overheidsschulden op lange termijn onder controle krijgen.

Huidige situatie:

 • In 2016 en 2017 zal de economische activiteit naar verwachting in alle lidstaten aantrekken, met in de meeste landen een versnelde groei vanaf 2017
 • In de EU gaat de verwachte groei van het bbp erop vooruit van 1,9% in 2015 tot 2,0% in 2016 en 2,1% in 2017.
 • De verhouding overheidstekort/bbp zal volgens de ramingen dalen van 2,5% dit jaar tot 1,6% in 2017 voor de EU als geheel, en tot 1,5% in de eurozone.
 • De verhouding overheidsschuld/bbp zal volgens de ramingen dalen van naar schatting 87,8% dit jaar tot 85,8% in 2017 in de EU. Voor de eurozone blijft deze na de piek in 2014(94,5%) dalen naar 91,3% in 2017.

Meer informatie: Europese economische najaarsprognose

Ook de wijze van besteding en heffing is van groot belang. Wat verdient daarbij bijzondere aandacht?

 • Efficiënte heffing en inning van belastingen
 • Doelgerichte uitgaven en voorrang voor productieve investeringen van de regering
 • Een beter beheer van de overheidsuitgaven met het oog op groeibevordering. In een speciale database staat dit beleid per land nauwkeurig beschreven.

Het begrotingsbeleid moet zoeken naar een passend evenwicht tussen het aanpakken van de historisch hoge schulden en het ondersteunen van de economische groei. De EU-landen coördineren hun economisch beleid via het Europees Semester.

 

Overheidsfinanciën in de Economische en Monetaire Unie

Houdbare overheidsfinanciën

Houdbare overheidsfinanciën en een lagere schuldenlast voor de overheid zijn erg belangrijk. De landen moeten immers voldoende budgettaire ruimte hebben om de ongunstige macro-economische situatie het hoofd te bieden. Ze zijn ook nodig voor de hoge overheidsuitgaven in verband met de vergrijzing. Om een goed beleid te kunnen voeren, moeten de overheden er alles aan doen om hun financiën duurzaam te maken. 

Na een historisch percentage van 89% van het bbp in 2014, is de overheidsschuld in de EU in 2015 beginnen dalen, en die daling zal naar verwachting aanhouden tot 2024, om zich dan te stabliseren op 79,5% van het bbp tot 2026. De verhouding overheidsschuld/bbp varieert sterk tussen de lidstaten van de EU en zal naar verwachting hoog blijven in een aantal landen.

Anderzijds wijzen prognoses voor de leeftijdsgerelateerde overheidsuitgaven op lange termijn naar de vergrijzing als grote uitdaging voor de Europese overheidsfinanciën in de EU. De leeftijdsgebonden uitgaven zullen toenemen met bijna 1½% van het bbp tot 2060 (1,3% in de EU en 1,4% voor de eurozone), voornamelijk door de stijgende kosten van de gezondheidszorg en de langdurige zorg.

Overheidsfinanciën in de Economische en Monetaire Unie

Meer over houdbare overheidsuitgaven

Extra tools

 • Printbare versie 
 • Tekst kleiner 
 • Tekst groter