Mogħdija tan-navigazzjoni

Il-finanzi pubbliċi fl-UE

Finanzi pubbliċi b'saħħithom jikkontribwixxu għal stabbiltà makroekonomika u jappoġġjaw politika monetarja billi jżommu l-prezzijiet stabbli b'rati baxxi ta' interess. Iż-żewġ effetti jwasslu għall-investiment privat u għat-tfaddil. Billi jnaqqsu d-dejn pubbliku u l-piż tal-interessi, dawn joħolqu wkoll spazju għat-tnaqqis f'taxxi ta' distorsjoni u żieda fl-infiq pubbliku produttiv.

 • Iż-żamma ta' finanzi pubbliċi b'saħħithom

Il-kriżi ekonomika u finanzjarja dgħajfet b'mod serju l-finanzi pubbliċi fil-pajjiżi tal-UE. Sforzi sinifikanti fi snin reċenti u perspettiva ekonomika mtejba qed iħallu frott u l-Istati Membri rnexxielhom inaqqsu d-defiċits u jistabbilixxu l-livelli tad-dejn.

Hu importanti li l-gvernijiet jiżguraw il-kontroll fit-tul taż-żmien fuq il-livelli tad-defiċit u tad-dejn.

Sitwazzjoni korrenti:

 • Fl-2016 u fl-2017, l-attività ekonomika għandha tiżdied fl-Istati Membri kollha u mistennija aċċellerazzjoni fil-parti l-kbira tagħhom
 • Fl-UE, it-tkabbir tal-PDG hu previst li jiżdied minn 1.9% fl-2015 għal 2.0% fl-2016 u 2.1% fl-2017
 • Ir-ratio tad-defiċit għal PDG għall-UE kollha hu previst li jonqos għal 1.6% fl-2017 minn tbassir ta' 2.5% din is-sena, u għal 1.5 fiż-żona tal-euro
 • Ir-ratio tad-dejn pubbliku għal PDG fl-UE mistenni li jinżel għal 85.8% fl-2017 minn 87.8% mistenni għal din is-sena, filwaqt li r-ratio tad-dejn għal PDG fiż-żona tal-euro hu previst li jinżel mill-quċċata tiegħu ta' 94.5% fl-2014 biex jilħaq 91.3% fl-2017

Aktar dwar dan: Il-Previżjoni Ekonomika Ewropea tal-Ħarifa

Il-kwalità tal-finanzi pubbliċi hi wkoll importanti ħafna. Għandha tingħata attenzjoni partikolari:

 • Kif it-tassazzjoni hi mfassla u miġbura biex tkun aktar effiċjenti
 • Fejn in-nefqa hi ffokata u tagħti prijorità lill-investiment produttiv fil-gvern
 • It-titjib tal-governaza fiskali tal-pajjiżi biex tippermetti politiki li jsaħħu t-tkabbir. Bażi tad-dejta tipprovdi dettalji dwar il-governanza fiskali tal-Istati Membri tal-UE

Il-politika fiskali għandha tipprova toħloq bilanċ adegwat bejn l-immaniġġjar ta' livelli ta' dejn storikament għoljin u tappoġġja t-tkabbir ekonomiku. Il-pajjiżi tal-UE jikkoordinaw il-politiki ekonomiċi tagħhom permezz tas-Semestru Ewropew.

 

Il-finanzi pubbliċi fl-Unjoni Ekonomika u Monetarja

Finanzi pubbliċi sostenibbli

Finanzi pubbliċi sostenibbli u piżijiet iżgħar ta' dejn pubbliku huma importanti biex jiżguraw li l-Istati Membri jkollhom spazju fiskali suffiċjenti biex jikkowpjaw ma' sitwazzjonijiet makroekonomiċi avversi. Huma wkoll neċessarji biex jikkowpjaw mal-infiq relatat ma' popolazzjoni li qed tikber fl-età. L-identifikazzjoni ta' sfidi għas-sostenibbiltà fiskali u l-kawżi tagħhom tippermetti appoġġ għat-tfassil ta' risponsijiet adatti ta' politika. 

Wara li tela' għal 89% tal-PDG fl-2014, tendenza 'l isfel fid-dejn pubbliku tal-UE fuq il-PDG bdiet fl-2015 u hi proġettata li tkompli sal-2024, billi tilħaq 79,5% tal-PDG sa dik is-sena, u tistabbilixxi ruħha madwar dan il-livell sal-2026. Id-dejn pubbliku fuq il-PDG ivarja b'mod sinifikanti bejn l-Istati Membri tal-UE u hu pproġettat li jibqa' għoli f'numru ta' pajjiżi.

Mill-banda l-oħra, il-proġezzjonijiet fit-tul taż-żmien tan-nefqa pubblika relatata mal-età turi li popolazzjoni li qed tikber fl-età toħloq sfida għal finanzi pubbliċi fl-UE. In-nefqa relatata mal-età se tiżdied bi kważi 1 ½ % tal-PDG sal-2060 (1.3% għall-UE; 1.4 % għaż-ŻE), ikkawżata prinċipalment bin-nefqa li qed tiżdied għal kura tas-saħħa u għal kura fit-tul.

Finanzi pubbliċi fl-Unjoni Ekonomika u Monetarja

Aktar dwar l-infiq pubbliku sostenibbli

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata 
 • Ċekken it-test 
 • Kabbar it-test