Navigációs útvonal

Államháztartás az Európai Unió tagországaiban

Ha az államháztartás rendezett, az kedvez a makrogazdasági stabilitásnak, és elősegíti, hogy olyan monetáris politika érvényesüljön, mely alacsony kamatlábak mellett árstabilitást biztosít. Ez mind a magánbefektetésekre, mind a megtakarításokra előnyösen hat. Az államadósság és a kamatterhek csökkentése teret enged a torzító hatású adók csökkentésének és a produktív közkiadások növelésének.

 • Rendezett államháztartás

A gazdasági és pénzügyi válság súlyosan meggyengítette az EU-országok államháztartását. Az utóbbi években megtett érdemi erőfeszítéseknek már mutatkoznak az eredményei, és a gazdasági kilátások is javulóban vannak. A tagállamoknak sikerült csökkenteniük deficitjüket és stabilizálniuk az adósságállományukat.

Fontos, hogy a tagállami kormányok hosszú távon ellenőrzésük alatt tartsák az államháztartási hiányt és az adósságállományt.

Jelenlegi helyzet:

 • A várakozások értelmében 2016-ban és 2017-ben mindegyik tagállamban lendületet kap, 2017-ben pedig a tagországok túlnyomó többségében fel fog gyorsulni a gazdasági tevékenység.
 • Az EU-ban a GDP-növekedés az előrejelzések szerint a 2015. évi 1,9%-ról 2,0%-ra emelkedik 2016-ban és 2,1%-ra 2017-ben.
 • 2017-ben a GDP-arányos hiány az idei évre előre jelzett 2,5%-ról várhatóan 1,6%-ra fog mérséklődni az EU egészére és 1,5%-ra az euróövezetre vonatkozóan.
 • Ugyancsak 2017-re az EU GDP-arányos államadóssága az idén várható 87,8%-ról 85,8%-ra, az euróövezet GDP-arányos államadóssága pedig, mely 2014-ben 94,5%-on tetőzött, 91,3%-ra csökken majd az előrejelzések szerint.

További információk: Őszi európai gazdasági előrejelzés

Az államháztartási gazdálkodás minősége ugyancsak nagyon fontos. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy:

 • az adórendszerek kialakítása és az adók behajtása javítsa az adózás hatékonyságát;
 • a kiadások a megfelelő területekre összpontosuljanak, és hogy az állami kiadások esetében elsőbbséget élvezzenek a termelőberuházások;
 • javuljon az országok költségvetési irányítása annak érdekében, hogy teret nyerjenek a növekedésösztönző intézkedések. Az EU-tagállamok költségvetési irányításával kapcsolatos adatbázis részletes adatokkal szolgál a témában.

A költségvetési politikának arra kell törekednie, hogy megfelelő egyensúlyt teremtsen a minden eddig rekordnál magasabb adósságszintek csökkentése és a gazdasági növekedés támogatása között. Az EU országai az európai szemeszter révén hangolják össze gazdaságpolitikájukat.

 

Államháztartás a gazdasági és monetáris unió országaiban

Fenntartható államháztartási gazdálkodás

A fenntartható államháztartási gazdálkodás és az államadósság-teher csökkentése fontos ahhoz, hogy a tagállamoknak kellően tág költségvetési mozgásterük legyen ahhoz, hogy meg tudjanak birkózni a kedvezőtlen makrogazdasági helyzetekkel. Ahhoz is szükség van erre, hogy a tagországok fedezni tudják a népesség elöregedésével kapcsolatos közkiadásokat. A költségvetés fenntarthatóságát veszélyeztető kihívásoknak és a kihívások okainak azonosítása lehetővé teszi megfelelő szakpolitikai válaszlépések kidolgozását. 

Azt követően, hogy 2014-ben közel 89%-on tetőzött az EU GDP-arányos államadóssága, 2015-ben csökkenő tendencia vette kezdetét, mely az előrejelzések szerint 2024-ig folytatódni fog. A várakozások értelmében az uniós GDP-arányos államadósság 2024 és 2026 között hozzávetőleg 79,5%-os szinten fog stabilizálódni. Az EU-tagállamok államadóssága között számottevő különbségek vannak. A prognózisok szerint a GDP-arányos államadósság továbbra is magas szinten fog maradni több uniós tagországban.

A szakértők ezzel egyidejűleg azt prognosztizálják, hogy a népesség elöregedése hosszú távon kihívást jelent majd az EU tagországainak államháztartására. 2060-ra a népesség életkorával összefüggésben felmerülő közkiadások a GDP-nek csaknem 1,5%-ával fognak megemelkedni (az EU egészében 1,3%-kal, az euróövezetben pedig 1,4%-kal). A kiadások növekedését elsősorban az egészségügyi ellátás és a tartós ápolás-gondozás terén felmerülő költségek megugrása okozza majd.

Államháztartás a gazdasági és monetáris unió országaiban

További információk a közkiadások fenntarthatóságáról

További eszközök

 • Nyomtatható változat 
 • Szövegméret csökkentése 
 • Szövegméret növelése