Navigointipolku

Julkinen talous EU:ssa

Terve julkinen talous tukee makrotalouden vakautta ja rahapolitiikkaa ylläpitämällä hintavakautta ja alhaista korkotasoa. Molemmat seikat edistävät yksityisiä investointeja ja säästämistä. Vähentämällä julkista velkaa ja korkorasitusta terve julkinen talous tarjoaa myös mahdollisuuksia vähentää vääristäviä veroja ja lisätä tuottavuutta edistäviä julkisia menoja.

  • Terveen julkisen talouden ylläpitäminen

Talous- ja rahoituskriisi heikensi merkittävästi EU-maiden julkista taloutta. Viime vuosina toteutetut toimet ja talousnäkymien kohentuminen kantavat kuitenkin nyt hedelmää, ja jäsenvaltiot ovat onnistuneet supistamaan alijäämiä ja vakauttamaan velka-astetta.

Nyt on tärkeää, että EU-maat takaavat alijäämä- ja velkatasojen pitkän aikavälin valvonnan.

Tämänhetkinen tilanne:

  • Kaikkien EU-maiden talouden toimeliaisuuden pitäisi vilkastua vuosina 2016 ja 2017. Sen odotetaan kiihtyvän edelleen useimmissa jäsenvaltioissa vuonna 2017.
  • BKT:n kasvun ennustetaan olevan EU:ssa 2,0 prosenttia vuonna 2016, kun vuonna 2015 kasvu oli 1,9 prosenttia. Vuonna 2017 BKT:n odotetaan kasvavan 2,1 prosenttia.
  • Koko EU:n alijäämän suhteessa BKT:hen ennustetaan supistuvan tämän vuoden 2,5 prosentista 1,6 prosenttiin vuonna 2017. Euroalueella alijäämä laskisi 1,5 prosenttiin suhteessa BKT:hen.
  • EU:n julkisen velan määrän suhteessa BKT:hen odotetaan laskevan tämän vuoden 87,8 prosentista 85,8 prosenttiin vuonna 2017. Euroalueella velkasuhteen pitäisi laskea 91,3 prosenttiin vuonna 2017, kun se suurimmillaan oli 94,5 prosenttia vuonna 2014.

Lisätietoa: EU:n talousennuste – syksy 2015

On myös tärkeää parantaa julkisen talouden laatua. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä

Finanssipolitiikassa on löydettävä sopiva tasapaino ennätyksellisen suureen julkiseen velkaan puuttumisen ja talouskasvun tukemisen välillä. EU-maat koordinoivat talouspolitiikkaansa nk. EU-ohjausjakson avulla.

 

Julkinen talous talous- ja rahaliitossa

Julkisen talouden kestävyys

Julkisen talouden kestävyys ja velkarasitteen pienentäminen ovat tärkeitä sen varmistamisessa, että EU-mailla on riittävästi finanssipoliittista liikkumavaraa, jotta ne voivat selviytyä epäsuotuisista makrotaloudellisista tilanteista. Ne ovat tarpeen myös väestön ikääntymiseen liittyvistä julkisista menoista suoriutumiseksi. Julkisen talouden kestävyysongelmien ja niiden syiden havaitseminen tukee korjaustoimien suunnittelua. 

EU:n julkinen velka suhteessa BKT:hen oli suurimmillaan lähes 89 prosenttia vuonna 2014, jonka jälkeen se alkoi laskea vuonna 2015. Tämän kehityksen odotetaan jatkuvan vuoteen 2024, jolloin julkisen velan ennustetaan olevan 79,5 prosenttia suhteessa BKT:hen. Velkasuhteen odotetaan vakaantuvan tämän tason tuntumaan vuoteen 2026 asti. Julkisen velan määrä suhteessa BKT:hen vaihtelee suuresti EU-maittain, ja sen arvioidaan pysyvän korkeana useissa maissa.

Toisaalta väestön ikääntymiseen liittyvien julkisten menojen pitkän aikavälin ennusteet osoittavat, että ikääntyminen koettelee EU:n julkisen talouden kestävyyttä. Väestön ikääntymisestä aiheutuvat menot kasvavat lähes 1 ½ prosenttia suhteessa BKT:hen vuoteen 2060 mennessä (1,3 prosenttia koko EU:ssa ja 1,4 prosenttia euroalueella). Tämä johtuu etenkin terveydenhuollon ja pitkäaikaishoidon menojen kasvusta.

Lisätyökalut

  • Tulostusversio 
  • Pienennä tekstiä 
  • Suurenna tekstiä