Διαδρομή πλοήγησης

Δημόσια οικονομικά στην ΕΕ

Τα υγιή δημόσια οικονομικά συμβάλλουν στη μακροοικονομική σταθερότητα και βοηθούν τη νομισματική πολιτική να διατηρεί σταθερές τιμές και χαμηλά επιτόκια, δίνοντας έτσι ώθηση στις ιδιωτικές επενδύσεις και τις αποταμιεύσεις. Χάρη στη μείωση του δημόσιου χρέους και της επιβάρυνσης από τόκους, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μείωση της στρεβλωτικής φορολογίας και αύξηση των παραγωγικών δημοσίων δαπανών.

 • Διατήρηση υγιών δημόσιων οικονομικών

Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση προκάλεσε σοβαρή εξασθένιση των δημόσιων οικονομικών στις χώρες της ΕΕ. Οι σημαντικές προσπάθειες των τελευταίων ετών και η βελτίωση των οικονομικών προοπτικών αποδίδουν καρπούς και μερικά κράτη μέλη κατάφεραν να μειώσουν τα ελλείμματα και να σταθεροποιήσουν τα επίπεδα του χρέους.

Είναι σημαντικό να εξασφαλίσουν οι κυβερνήσεις τον μακροπρόθεσμο έλεγχο των ελλειμμάτων και των επιπέδων χρέους.

Σημερινή κατάσταση:

 • Το 2016 και το 2017, η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να αυξηθεί σε όλα τα κράτη μέλη, ενώ το 2017 εκτιμάται ότι ο ρυθμός αύξησης θα επιταχυνθεί στα περισσότερα από αυτά
 • Στην ΕΕ η αύξηση του ΑΕΠ προβλέπεται να ανέλθει από 1,9% το 2015 σε 2,0% το 2016 και σε 2,1% το 2017
 • Ο λόγος του ελλείμματος προς το ΑΕΠ προβλέπεται να μειωθεί από το προβλεπόμενο ποσοστό 2,5% το τρέχον έτος σε 1,6% το 2017 στο σύνολο της ΕΕ και σε 1,5 % στην Ευρωζώνη
 • Ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ στην ΕΕ αναμένεται να μειωθεί σε 85,8% το 2017 από 87,8% το τρέχον έτος, ενώ στην Ευρωζώνη προβλέπεται να μειωθεί σε 91,3% το 2017 μετά την κορύφωσή του σε 94,5% το 2014.

Περισσότερες πληροφορίες: Φθινοπωρινές Ευρωπαϊκές Οικονομικές Προβλέψεις

Η ποιότητα των δημόσιων οικονομικών  είναι επίσης ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Ιδιαίτερης προσοχής χρήζουν τα εξής:

 • ο τρόπος σχεδιασμού και συλλογής των φόρων ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί
 • η εστίαση των δημόσιων δαπανών σε παραγωγικές επενδύσεις
 • η βελτίωση της δημοσιονομικής διακυβέρνησης των χωρών, ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή πολιτικών που προωθούν την ανάπτυξη. Μια βάση δεδομένων παρέχει λεπτομερή στοιχεία για τη δημοσιονομική διακυβέρνηση των κρατών μελών

Η δημοσιονομική πολιτική πρέπει να επιδιώκει την επίτευξη της κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ της αντιμετώπισης των ιστορικά υψηλών επιπέδων χρέους και της στήριξης της οικονομικής ανάπτυξης. Οι χώρες της ΕΕ συντονίζουν τις οικονομικές πολιτικές τους μέσω του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

 

Τα δημόσια οικονομικά στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση

Βιώσιμα δημόσια οικονομικά

Για να εξασφαλίζουν τα κράτη μέλη επαρκή δημοσιονομικά περιθώρια ώστε να αντιμετωπίζουν καλύτερα τις δυσμενείς μακροοικονομικές συνθήκες, είναι σημαντικά να έχουν βιώσιμα δημόσια οικονομικά και μικρότερες επιβαρύνσεις δημόσιου χρέους. Οι δύο αυτοί παράγοντες είναι επίσης αναγκαίοι για την αντιμετώπιση των δημόσιων δαπανών που συνδέονται με τη γήρανση του πληθυσμού. Ο εντοπισμός των προβλημάτων δημοσιονομικής βιωσιμότητας και των αιτίων τους συμβάλλει στη χάραξη κατάλληλων πολιτικών. 

Μετά την κορύφωσή του σε σχεδόν 89% του ΑΕΠ το 2014, ο λόγος του δημόσιου χρέους της ΕΕ προς το ΑΕΠ ξεκίνησε το 2015 μια πτωτική πορεία η οποία προβλέπεται να συνεχιστεί μέχρι το 2024, φθάνοντας στο 79,5% του ΑΕΠ, και να σταθεροποιηθεί περίπου σε αυτό το επίπεδο έως το 2026. Ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ διαφέρει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και αναμένεται να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα σε ορισμένες χώρες.

Από την άλλη πλευρά, οι μακροπρόθεσμες προβλέψεις για τις δημόσιες δαπάνες δείχνουν ότι η γήρανση του πληθυσμού αποτελεί πρόκληση για τα δημόσια οικονομικά στην ΕΕ. Οι δαπάνες που συνδέονται με τη γήρανση του πληθυσμού θα αυξηθούν σχεδόν κατά 1½% του ΑΕΠ έως το 2060 (1,3% στην ΕΕ και κατά 1,4% στην Ευρωζώνη), λόγω κυρίως της αύξησης των δαπανών υγειονομικής και μακροχρόνιας περίθαλψης.

Τα δημόσια οικονομικά στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση

Περισσότερα για τη βιωσιμότητα των δημόσιων δαπανών

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή 
 • Σμίκρυνση κειμένου 
 • Μεγέθυνση κειμένου