Sti

Offentlige finanser i EU

Sunde offentlige finanser er med til at skabe makroøkonomisk stabilitet og støtter pengepolitikken ved at opretholde stabile priser med lave rentesatser. Begge virkninger er befordrende for private investeringer og opsparing. Ved at mindske den offentlige gæld og dermed lette rentebyrden giver det også mulighed for at nedsætte forvridende skatter og øge de produktive offentlige udgifter.

 • At opretholde sunde statsfinanser

Finanskrisen betød en alvorlig svækkelse af statsfinanserne i EU-landene. De seneste års store indsats og de lysere økonomiske udgifter begynder at bære frugt, og det er lykkedes EU-landene at mindske underskuddet og stabilisere gældsniveauet.

Det er vigtigt, at landene sikrer langsigtet kontrol over underskuds- og gældsniveauet.

Nuværende situation:

 • I 2016 og 2017 ventes den økonomiske aktivitet at stige i alle EU-lande, og i de fleste ventes væksten at accelerere i 2017
 • I EU ses en stigning i BNP-væksten fra 1,9 % i 2015 til 2,0% i 2016 og 2,1% i 2017
 • I EU som helhed ventes underskuddet i forhold til BNP at falde til 1,6 % i 2017 fra 2,5 % i år (prognose) og til 1,5 % i euroområdet
 • I EU ventes statsgælden i forhold til BNP at falde til 85,8 % i 2017 fra de 87,8 %, der er forudset for i år, mens euroområdets gæld i forhold til BNP ventes at falde fra højdepunktet på 94,5 % i 2014 til 91,3 % in 2017

Læs mere: Økonomisk efterårsprognose

De offentlige finansers kvalitet er også meget vigtig. Der skal især lægges vægt på følgende:

 • Hvordan skattesystemet er skruet sammen, og hvordan skatterne kan opkræves mere effektivt
 • Hvad udgifterne fokuseres på, og hvordan produktive statslige investeringer prioriteres
 • Hvordan landenes finanspolitik forbedres, så det bliver muligt at gennemføre vækstvenlige politikker. En database giver detaljerede oplysninger om EU-landenes finanspolitik

Finanspolitikken bør ramme en passende balance mellem at mindske det historisk høje gældsniveau og støtte den økonomiske vækst. EU-landene koordinerer deres økonomiske politik gennem det europæiske semester.

 

Offentlige finanser i Den Økonomiske og Monetære Union:

En bæredygtig offentlig økonomi

Holdbare statsfinanser og en mindre offentlig gældsbyrde er afgørende for at sikre, at EU-landene har nok økonomisk råderum, så de kan klare sig i en ugunstig makroøkonomisk situation. De er også nødvendige for at holde styr på de offentlige udgifter i forbindelse med en aldrende befolkning. Det er nødvendigt at kortlægge udfordringerne for de holdbare statsfinanser og deres årsager for at kunne sammensætte passende politiske løsninger. 

Efter at have nået et højdepunkt på næsten 89 % af BNP i 2014 begyndte EU's offentlige gæld i 2015 at falde i forhold til BNP, og tendensen ventes at fortsætte indtil 2024, hvor den vil nå 79,5 % af BNP, og at ligge stabilt frem til 2026. Statsgælden i procent af BNP svinger meget EU-landene imellem og ventes fortsat at ligge højt i en række lande.

Samtidig viser fremskrivninger af de langsigtede aldersrelaterede offentlige udgifter, at den aldrende befolkning udgør en udfordring for statsfinanserne i EU. De aldersrelaterede udgifter vil stige med næsten 1,5 % af BNP frem til 2060 (1,3 % i EU som helhed og 1,4 % i euroområdet), hvilket overvejende skyldes stigende udgifter til sundhedspleje og langtidspleje.

Offentlige finanser i Den Økonomiske og Monetære Union

Mere om holdbare offentlige udgifter

Flere værktøjer

 • Printversion 
 • Mindre tekst 
 • Større tekst