Cesta

Veřejné finance v EU

Zdravé veřejné finance přispívají k makroekonomické stabilitě a jsou jedním z prvků, které umožňují měnové politice udržet stabilní ceny a nízké úrokové sazby. Oba tyto cíle mají příznivý vliv na soukromé investování a úspory. Samotné snížení úrokového zatížení veřejného dluhu rovněž vytváří prostor pro snížení daní s deformujícím účinkem a navýšení produktivních veřejných výdajů.

 • Zajistit zdravé veřejné finance

Hospodářská a finanční krize v zemích EU vážně oslabila veřejné finance. Značné politické úsilí z posledních let a ostražitost v ekonomické sféře přinášejí ovoce. Členským státům se podařilo snížit schodek svých rozpočtů a stabilizovat míru zadlužení.

Dlouhodobá kontrola nad schodkem a zadlužeností však pro ně zůstává velmi důležitá.

Současné vyhlídky:

 • V letech 2016 a 2017 by se měla zvýšit hospodářská aktivita ve všech členských státech. Ve většině z nich se očekává zrychlení zejména v roce 2017.
 • HDP by měl v EU z hodnoty 1,9 % (rok 2015) vzrůst v roce 2016 na 2 % a v roce 2017 na 2,1 %.
 • Poměr schodku k HDP by měl pro EU jako celek v roce 2016 podle odhadů klesnout na 2,5 % a v roce 2017 na 1,6 %. V eurozóně by to mělo být 1,5 %.
 • Poměr veřejného dluhu k HDP by měl v roce 2016 činit 87,8 % a v roce 2017 by měl klesnout na 85,8 %. V eurozóně se pro rok 2017 očekává hodnota 91,3 % (svého vrcholu dosáhl v roce 2014, kdy činil 94,5 %).

Další informace: Podzimní evropská hospodářská prognóza

Velmi důležitá je také kvalita veřejných financí. Zvláštní pozornost je třeba věnovat následujícím bodům:

 • efektivnější stanovování a výběr daní
 • cílené vynakládání prostředků a upřednostňování výnosných investic ve veřejné sféře
 • lepší fiskální řízení a politiky podporující hospodářský růst. Informace o fiskálním řízení v členských státech EU najdete v této databázi.

Fiskální politika by měla usilovat o  rovnováhu mezi snižováním extrémně vysoké úrovně zadlužení a podporou hospodářského růstu. Země EU koordinují své hospodářské politiky prostřednictvím tzv. evropského semestru.

 

Veřejné finance v Hospodářské a měnové unii

Udržitelné veřejné finance

Udržitelné veřejné finance a nižší veřejný dluh jsou předpokladem toho, aby si členské státy vytvořily dostatečné fiskální rezervy, díky nimž budou moci čelit případné nepříznivé makroekonomické situaci. Jsou rovněž nezbytné ke zvládnutí veřejných výdajů souvisejících se stárnutím obyvatelstva. Identifikace problémů spojených s fiskální udržitelností a jejich příčin umožňuje navrhnout vhodnou politickou reakci. 

Poměr veřejného dluhu EU k HDP dosáhl svého vrcholu v roce 2014 (89 %). V roce 2015 začalo jeho snižování, které by mělo pokračovat až do roku 2024, kdy by měl klesnout na 79,5 % HDP. Kolem této úrovně by se měl stabilizovat až do roku 2026. Poměr veřejného dluhu k HDP se v jednotlivých členských státech EU značně liší a odhaduje se, že v řadě zemí zůstane vysoký.

Dlouhodobá projekce veřejných výdajů souvisejících se stárnutím obyvatelstva však také ukazuje, že výzvu pro veřejné finance v EU představuje rovněž stárnutí populace. Výdaje související se stárnutím obyvatelstva se do roku 2060 zvýší o téměř 1,5 % HDP (1,3 % pro EU a 1,4 % pro eurozónu), a to většinou v důsledku rostoucích nákladů na zdravotní a dlouhodobou péči.

Veřejné finance v Hospodářské a měnové unii

Další informace o udržitelných veřejných výdajích

Další nástroje

 • Verze pro tisk 
 • Zmenšit písmo 
 • Zvětšit písmo