Cesta

Veřejné finance a makroekonomický vývoj

Dopad veřejných financí na reálnou ekonomiku je rozmanitý a složitý. Panuje nicméně široká shoda ohledně tří hlavních způsobů, prostřednictvím kterých mohou veřejné finance zvýšit potenciální růst a zaměstnanost.

Akumulace výrobních faktorů


Vlády přímo přispívají k růstu a zaměstnanosti vyšší akumulací faktorů prostřednictvím investic do fyzického kapitálu (infrastruktury), lidského kapitálu (vzdělávání a odborná příprava), znalostního kapitálu (výzkum a vývoj a inovace) a, v menším rozsahu na sociální výdaje.
To je prospěšné pro dlouhodobou výkonnost a potenciál růstu. Jsou-li však vyšší veřejné investice financovány zvyšováním daní s deformujícím účinkem nebo zvyšují-li schodky a následně veřejné zadlužení, může dojít k vytěsnění soukromých investic.

Poskytování správných pobídek prostřednictvím daňových systémů a systémů dávek

 
Daňové systémy a systémy dávek svým vlivem na rozhodování osob a podniků, pokud jde o práci, úspory a investice, ovlivňují fungování reálné ekonomiky. Systémy sociální péče hrají důležitou úlohu při nápravě selhání trhu a zajišťování sociální soudržnosti a prostřednictvím těchto opatření přispívají k růstu a zaměstnanosti. Účinnou sociální ochranu lze považovat za „výrobní“ faktor. Je však nutné zajistit, aby daňové systémy a systémy dávek přispívaly k vyšší účasti a míře zaměstnanosti.

Zajištění stálého makroekonomického klimatu

 
Zdravé veřejné finance přispívají k makroekonomické stabilitě a podporují měnovou politiku při udržování stálých cen s nízkými úrokovými sazbami. Oba tyto účinky podporují soukromé investice a úspory. Zdravé veřejné finance snižováním veřejného zadlužení a následně úrokové zátěže vytvářejí prostor pro snižování daní s deformujícím účinkem a/nebo zvýšení produktivních veřejných výdajů. Zdravé veřejné finance z dlouhodobého hlediska rovněž zvyšují růst a zaměstnanost tím, že pomáhají zemím vypořádat se se značným tlakem na zvýšení veřejných výdajů (zejména na důchody a zdravotní péči) v důsledku stárnutí obyvatelstva.

GŘ pro hospodářské a finanční věci pravidelně sleduje a analyzuje vývoj veřejných financí v EU, včetně vývoje rámce EU pro fiskální dohled. Výsledky analýzy se každoročně zveřejňují ve zprávě „Veřejné finance v HMU“.

Další nástroje

  • Verze pro tisk 
  • Zmenšit písmo 
  • Zvětšit písmo