Navigacijska pot

Povezovanje finančnih trgov EU

Ustrezno povezani finančni trgi v EU so pomembni za učinkovitejšo uporabo in pretok naložbenega kapitala ter tako tudi za konkurenčnost gospodarstva EU.

V središču analize razvoja finančnega sektorja, ki jo je izvedel Generalni direktorat za gospodarske in finančne zadeve (GD ECFIN), sta predvsem dve področji: makrofinančne razmere in napredek pri povezovanju finančnih trgov.


Makrofinančne razmere


Analiza gibanja na finančnih trgih in makrofinančnih značilnosti je vključena v gospodarske napovedi Generalnega direktorata za gospodarske in finančne zadeve ter oceno tveganja za finančno stabilnost v evropskem gospodarstvu.


Povezovanje finančnih trgov


Prizadevanje za finančno povezovanje je povezano z oceno strukturnih reform, širšimi smernicami ekonomskih politik v zvezi z lizbonsko strategijo in pripravljenostjo na prevzem evra, objavljeno v konvergenčnih poročilih za države članice, ki se pripravljajo na vstop v evroobmočje.

Generalni direktorat za gospodarske in finančne zadeve tudi sodeluje z drugimi službami Komisije, kot sta Generalni direktorat za notranji trg (GD MARKT) in Generalni direktorat za konkurenco (GD COMP). Generalni direktorat za gospodarske in finančne zadeve pri tem sodeluje s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami na področju analitičnih raziskav v zvezi s procesom povezovanja, na primer z merjenjem gospodarskih koristi ali obsega povezovanja. Drugi prispevki Generalnega direktorata za gospodarske in finančne zadeve vključujejo:

  • Generalni direktorat za gospodarske in finančne zadeve spremlja napredek v zvezi z Akcijskim načrtom za finančne storitve EU, povezovanjem finančnih trgov, upravljanjem podjetij in dialogom med EU in Združenimi državami Amerike o urejanju finančnih trgov;
  • Generalni direktorat za gospodarske in finančne zadeve v okviru Ekonomsko-finančnega odbora sodeluje v pododboru za trge državnih obveznic in blagajniških zapisov EU, ki združuje predstavnike ministrstev držav članic za finance in agencij za upravljanje dolgov. Od leta 1999 pripravlja Generalni direktorat za gospodarske in finančne zadeve mesečna in četrtletna poročila o razvoju trga obveznic, denominiranih v evrih. S temi poročili lahko Generalni direktorat za gospodarske in finančne zadeve, druge službe Komisije in splošna javnosti redno spremljajo dejanski napredek pri oblikovanju povezanega trga obveznic v Evropi;
  • Generalni direktorat za gospodarske in finančne zadeve sodeluje tudi v skupini Giovannini, tj. odboru strokovnjakov iz zasebnega sektorja pod predsedstvom Alberta Giovanninija, ki svetuje Evropski komisiji glede vprašanj v zvezi s finančnimi trgi, kot so klirinški posli in poravnava poslov.

Dodatna orodja

  • Natisni 
  • Pomanjšaj besedilo 
  • Povečaj besedilo