Cale de navigare

Integrarea pieţelor financiare ale Uniunii Europene

Este important ca în UE să existe pieţe financiare integrate deoarece acestea sunt vitale pentru o utilizare mai eficientă a capitalului de investiţii şi, în consecinţă, pentru creşterea competitivităţii economiei europene.

Analiza evoluţiei sectorului financiar efectuată de Direcţia Generală Afaceri Economice şi Financiare (DG ECFIN) se axează, în principal, pe două aspecte: condiţiile macrofinanciare şi progresele privind integrarea pieţei financiare.


Condiţiile macrofinanciare


Analiza tendinţelor pieţei financiare şi a mediului macrofinanciar reprezintă baza previziunilor economice realizate de DG ECFIN şi a evaluării riscurilor cu care se confruntă stabilitatea financiară a economiei europene.


Integrarea pieţelor financiare


Realizarea integrării financiare ţine de evaluarea reformelor structurale, de Orientările generale de politică economică asociate Strategiei de la Lisabona şi de capacitatea de adoptare a monedei euro evaluată în rapoartele de convergenţă pentru statele membre care se pregătesc să intre în zona euro.

În plus, DG ECFIN colaborează cu alte servicii ale Comisiei, cum ar fi Direcţia Generală Piaţă Internă (DG-MARKT) şi Concurenţă (DG COMP). DG ECFIN îşi foloseşte experienţa în activitatea de analiză legată de procesul integrării, de exemplu, în ceea ce priveşte evaluarea beneficiilor economice sau a gradului de integrare. Alte contribuţii ale DG ECFIN includ următoarele:

  • DG ECFIN urmăreşte evoluţiile privind Planul de acţiune pentru serviciile financiare (FSAP)al Uniunii Europene, integrarea pieţei financiareguvernanţa corporativă şi dialogul normativ dintre pieţele financiare ale Uniunii Europene şi ale Statelor Unite ale Americii;
  • DG ECFIN face parte din Subcomitetul CEF pentru Pieţele Europene de Obligaţiuni şi Titluri de Stat format din reprezentanţi ai Ministerelor de Finanţe şi ai Agenţiilor de Gestionare a Datoriei Publice din statele membre. Din 1999, DG ECFIN realizează rapoarte lunare şi trimestriale privind tendinţele pieţei obligaţiunilor denominate în euro. Prin aceste rapoarte, DG ECFIN, alte servicii ale Comisiei şi publicul larg au accessistematic la informaţii privind evoluţia pieţei emergente a obligaţiunilor din Europa;
  • DG ECFIN participă şi la Grupul Giovannini – un comitet format din experţi din sectorul privat, al cărui preşedinte este Alberto Giovannini şi care oferă consultanţă Comisiei Europene cu privire la aspecte specifice pieţei financiare, cum ar fi sistemul de compensări şi plăţi.