Navigációs útvonal

Az EU pénzügyi piacainak integrálása

Az EU-n belül a pénzügyi piacok megfelelő integrálása azért bír nagy jelentőséggel, mivel elősegítik a befektetési tőke hatékonyabb felhasználását és áramlását, és ezáltal fokozzák az uniós gazdaság versenyképességét.

A Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság (DG ECFIN) a pénzügyi ágazaton belüli fejlődés elemzésekor főként két területre összpontosít: a makropénzügyi feltételekre és a pénzügyi piacok integrálása terén elért haladásra.


Makropénzügyi feltételek


A pénzügyi piacok tendenciáinak és a makropénzügyi környezetnek az elemzése beépül a Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság gazdasági előrejelzéseibe és az európai gazdaság pénzügyi stabilitásának kockázataira vonatkozó értékelésbe.


A pénzügyi piacok integrálása


A pénzügyi piacok integrációjának vizsgálatakor a Bizottság értékeli a strukturális reformokat, a lisszaboni stratégiához kapcsolódó tágabb gazdaságpolitikai iránymutatások betartását, valamint az euróövezethez csatlakozni kívánó tagállamok konvergenciajelentéseit, azokon belül pedig az euró bevezetésére való felkészültséget.

A Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság együttműködést folytat a Bizottság más osztályaival is, mint például a Belső Piaci (DG MARKT) és a Versenypolitikai (DG COMP) Főigazgatósággal. A Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság szakértelmével járul hozzá az integrációs folyamattal kapcsolatos elemző munkához, például az integráció gazdasági előnyeinek minősítésével vagy annak mérésével kapcsolatban. A Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság további hozzájárulásai között szerepelnek a következők:

  • A Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság figyelemmel kíséri az uniós pénzügyi szolgáltatásokról szóló cselekvési terv(FSAP), végrehajtása során és a pénzügyi piacok integrációjaterén elért eredményeket, valamint a vállalatirányítással és az EU–USA pénzügyi piacokkal kapcsolatos szabályozási párbeszédet.
  • A Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság részt vesz a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságnak az uniós államkötvény- és kincstárjegypiacokkal foglalkozó albizottságában, melynek tagjai az uniós államok pénzügyminisztériumainak és adósságkezelő ügynökségeinek képviselői. 1999 óta a Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság havi és negyedéves jelentéseket készít az euróban denominált kötvények piacának fejleményeiről. Ezek a jelentések a Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság, a Bizottság más osztályai és a szélesebb nyilvánosság számára rendszeres bepillantást tesznek lehetővé a kialakulóban lévő integrált európai kötvénypiac előrehaladását illetően.
  • A Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság részt vesz továbbá a Giovannini-csoportban is, amely a magánszféra szakértőinek bizottsága, elnöke Alberto Giovannini. A csoport az Európai Bizottságnak a pénzügyi piacok problémáival, pl. a klíringgel és az elszámolással kapcsolatban nyújt tanácsadást.