Cesta

Integrace finančních trhů EU

Řádná integrace finančních trhů v EU jsou důležitá, jelikož je nezbytná pro účinnější využívání a tok investičního kapitálu, a tedy pro konkurenceschopnost hospodářství EU.

Analýza vývoje finančního sektoru prováděná v generálním ředitelství pro hospodářské a finanční záležitosti (GŘ ECFIN) se zaměřuje zejména na dvě oblasti: makrofinanční podmínky a pokrok při integraci finančních trhů.

Makrofinanční podmínky

Analýza tendencí na finančních trzích a makrofinančního prostředí poskytuje informace pro hospodářské prognózy GŘ ECFIN a posouzení rizik pro finanční stabilitu evropského hospodářství.

Integrace finančních trhů

Práce v oblasti finanční integrace se týká posouzení strukturálních reforem, hlavních směrů hospodářské politiky spojených s lisabonskou strategií a připravenosti na přijetí eura v konvergenčních zprávách pro členské státy, které se připravují na vstup do eurozóny.

GŘ ECFIN mimoto spolupracuje s ostatními útvary Komise, např. generálním ředitelstvím pro vnitřní trh (GŘ MARKT) a hospodářskou soutěž (GŘ COMP). GŘ ECFIN přispívá svými odbornými znalostmi k analytické práci související s procesem integrace, např. hodnocení hospodářských přínosů nebo měření integrace. K dalším příspěvkům GŘ ECFIN patří:

  • GŘ ECFIN sleduje pokrok ohledně akčního plánu EU pro finanční služby,integrace finančních trhů, správy a řízení společností a dialogu EU a USA o právních předpisech týkajících se finančních trhů;
  • GŘ ECFIN se podílí na činnosti podvýboru Hospodářského a finančního výboru pro trhy EU s dluhopisy a směnkami, který sdružuje zástupce členských států z ministerstev financí a agentur pro řízení dluhu. Od roku 1999 GŘ ECFIN vyhotovuje měsíční a čtvrtletní zprávy o vývoji trhu dluhopisů v eurech. Tyto zprávy poskytují GŘ ECFIN, ostatním útvarům Komise a širší veřejnosti pravidelné informace o pokroku na novém integrovaném trhu dluhopisů v EU;
  • GŘ ECFIN se rovněž podílí na činnosti tzv. Giovanniniho skupiny – výboru odborníků ze soukromého sektoru, které předsedá Alberto Giovannini, jenž Evropské komisi poskytuje poradenství v oblasti finančních trhů, např. vzájemného zúčtování a vypořádání.

Další nástroje

  • Verze pro tisk 
  • Zmenšit písmo 
  • Zvětšit písmo