Sökväg

Det ekonomiska läget i EU

Den ekonomiska politiken är inriktad på att skapa förutsättningar för varaktig tillväxt och fler jobb i EU. Den gäller både omedelbara och långsiktiga problem på områden som offentliga finanser, makroekonomiska obalanser och konkurrenskraft. Andra problem är mer långsiktiga som den åldrande befolkningen och globaliseringen.

Den europeiska planeringsterminen för 2016 startade i november förra året med den årliga tillväxtöversikten. Där konstaterade kommissionen att de ekonomiska och sociala prioriteringarna från 2015 års tillväxtöversikt fortfarande gäller. Prioriteringarna för 2016 är därför en uppdatering av de gamla prioriteringarna med hänsyn till gjorda framsteg och nya problem. Kommissionen vill att länderna fortsätter att öka investeringarna, påskyndar strukturreformerna och driver en ansvarsfull finanspolitik.

Rekommendationer för euroområdet och landsspecifika rekommendationer 2016

Tillsammans med den årliga tillväxtöversikten utfärdade kommissionen också en rekommendation om den ekonomiska politiken för euroområdet. Tanken var att bättre föra samman de gemensamma utmaningarna inom euroområdet och de nationella aspekterna i den europeiska planeringsterminen. Det här var en viktig förändring jämfört med tidigare planeringsterminer då rekommendationen för euroområdet kom senare. Rekommendationen för euroområdet 2016 fokuserar på de viktigaste faktorerna för ett välfungerande euroområde och ger råd om konkreta åtgärder.

I 2016 publicerade kommissionen en serie landsrapporter där man analyserade EU-ländernas ekonomiska politik. Slutsatserna presenterades i ett meddelandepdf Visa översättning av föregående länk . Rapporterna innehåller dessutom fördjupade granskningar av de makroekonomiska obalanserna och bedömningar av hur väl medlemsländerna har lyckats genomföra de landsspecifika rekommendationerna för 2015.

Före sommaren kommer kommissionen att publicera de landsspecifika rekommendationerna 2016 för alla medlemsländer.

Läs mer:

 

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion 
  • Mindre textstorlek 
  • Större textstorlek