Navigacijska pot

Gospodarske razmere v EU

Ekonomska politika je usmerjena v ustvarjanje enakomerne gospodarske rasti in novih delovnih mest v Evropski uniji. Loteva se takojšnjih in dolgoročnih izzivov na področju javnih financ, makroekonomskih neravnotežij in konkurenčnosti ter tudi posledic dolgoročnih gibanj, denimo staranja prebivalstva in globalizacije.

Evropski semester 2016 se je začel novembra lani z letnim pregledom rasti. Komisija je ugotovila, da gospodarske in socialne prednostne naloge iz letnega pregleda rasti za leto 2015 veljajo še naprej; prednostne naloge za leto 2016 so dopolnjena različica prednostnih nalog preteklega leta, upoštevajo pa napredek in nove izzive: ponovni zagon naložb, nadaljevanje strukturnih reform in odgovorna fiskalna politika.

Evrsko območje in priporočila za posamezne države za leto 2016

Da bi skupne izzive evrskega območja bolje vpela v posamezne nacionalne razsežnosti cikla ekonomskega upravljanja v okviru evropskega semestra, je Komisija ob letnemu pregledu rasti za leto 2016 pripravila tudi priporočila v zvezi z ekonomsko politiko evrskega območja kot celote. To je pomembna sprememba v primerjavi s prejšnjimi cikli evropskega semestra, pri katerih je priporočila za evrsko območje predstavila pozneje. Priporočila se osredotočajo na ključne vidike dobrega delovanja evrskega območja ter ponujajo usmeritev glede konkretnih ukrepov, ki jih je treba izvesti.

Komisija je 2016 objavila vrsto poročil o državah, v katerih analizira ekonomsko politiko posamezne države članice. Povzetke je dodala svojemu sporočilupdf Seznam prevodov predhodne povezave , poročila pa vsebujejo poglobljene analize makroekonomskih neravnotežij in oceno napredka pri izvajanju priporočil v državah članicah leta 2015.

Evropska komisija bo pred poletjem objavila priporočila za vsako posamezno državo članico za leto 2016.

Več informacij:

 

Dodatna orodja

  • Natisni 
  • Pomanjšaj besedilo 
  • Povečaj besedilo