Navigacijska pot

Gospodarske razmere v EU

Redne makroekonomske napovedi ter analize javnih financ, stanja konvergence in finančnih trgov EU omogočajo predvidevanja o gospodarstvu posameznih držav članic EU, evroobmočju in celotni EU.

Cilj gospodarske politike je stalna gospodarska rast in večje število delovnih mest v EU. Čeprav je njen namen stabilizacija gospodarstva v kratkoročnem obdobju in večja potencialna rast v srednjeročnem obdobju, obravnava tudi različne dolgoročne izzive, kot sta staranje prebivalstva in globalizacija.

Gospodarska politika se predlaga in izvaja na nacionalni in evropski ravni. Dejansko so za gospodarsko politiko odgovorne predvsem države članice, čeprav je v Pogodbi določeno, da se mora obravnavati „kot zadev[a] skupnega pomena“ in usklajevati v okviru Sveta. Skupina držav članic je svoja gospodarstva povezala še dodatno s sprejetjem enotne valute, ki jo uporablja zdaj več kot polovica prebivalcev EU.
Gospodarska politika se usklajuje s spremljanjem gospodarskega razvoja v vsaki državi članici in EU na podlagi različnih poročil Generalnega direktorata za gospodarske in finančne zadeve v imenu Komisije. Večstransko spremljanje vključuje tudi preverjanje skladnosti gospodarske politike z načrtom EU za rast in delovna mesta v tako imenovanem „svežnju integriranih smernic“.

Dodatna orodja

  • Natisni 
  • Pomanjšaj besedilo 
  • Povečaj besedilo