Navigačný riadok

Hospodárska situácia v EÚ

Hospodárska politika sa zameriava na vytváranie stabilného rastu a pracovných miest v EÚ. Rieši krátkodobé a dlhodobé výzvy v oblastiach, ako sú verejné financie, makroekonomické nerovnováhy a konkurencieschopnosť, ako aj dôsledky dlhodobých trendov (napr. starnutia obyvateľstva a globalizácie).

Európsky semester na rok 2015 sa začal v novembri minulého roka ročným prieskumom rastu, v ktorom Komisia predstavila svoju novú stratégiu pre rast a zamestnanosť založenú na troch pilieroch: podpore investícií, zrýchlení štrukturálnych reforiem a presadzovaní zodpovednej fiškálnej konsolidácie podporujúcej rast.

Odporúčania pre jednotlivé krajiny

V máji 2015 Komisia uverejnila odporúčania pre jednotlivé krajiny sprevádzané všeobecným oznámenímpdf(191 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu , v ktorom sa uvádza, ako posilniť a udržať obnovu, a akým spôsobom sa vykonáva zefektívnený európsky semester. Odporúčania vychádzajú:

  1. zo správ o krajinách predložených vo februári (pozri tabuľku ďalej),
  2. z dôkladného posúdenia plánov jednotlivých členských štátov na zabezpečenie zdravých verejných financií (programy stability a konvergenčné programy) a ich politických opatrení na posilnenie tvorby pracovných miest a rastu (národné programy reforiem) a
  3. z výsledkov dialógu s členskými štátmi a ostatnými kľúčovými zainteresovanými stranami.

Vo februári 2015 Komisia uverejnila niekoľko správ o krajinách, v ktorých sa analyzujú hospodárske politiky členských štátov a ktoré sú zhrnuté v oznámení. Správy zahŕňajú hĺbkové preskúmania makroekonomických nerovnováh v 16 krajinách.

Správy o krajinách uverejnené 26. februára 2015.

Ďalšie informácie:

 

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač 
  • Zmenšiť písmo 
  • Zväčšiť písmo