Navigačný riadok

Hospodárska situácia EÚ

Perspektívu hospodárstiev jednotlivých členských štátov, eurozóny a EÚ opisujú pravidelné makroekonomické prognózy a analýza verejných financií, stav konvergencie a finančných trhov EÚ.

Hospodárska politika smeruje k stálemu rastu a zvýšeniu počtu pracovných miest v EÚ. Zatiaľ čo jej krátkodobým cieľom je stabilizácia hospodárstva a v strednodobom horizonte zvýšenie potenciálneho rastu, zameriava sa aj na rôzne dlhodobé problémy, ako napr. starnutie obyvateľstva a globalizáciu.

Návrhy v oblasti hospodárskej politiky a ich implementácia prebieha na oboch úrovniach, vnútroštátnej aj európskej. V skutočnosti je hospodárska politika predovšetkým otázkou zodpovednosti jednotlivých štátov, aj napriek tomu, že podľa Zmluvy by mala byť chápaná ako „záležitosť spoločného záujmu“ a koordinovaná v rámci pôsobnosti Rady. Skupina členských štátov dokonca pokročila v integrácii svojich hospodárstiev prijatím jednotnej meny, ktorú teraz používa viac ako polovica občanov EÚ.

Koordinácia hospodárskej politiky prebieha prostredníctvom monitorovania hospodárskeho vývoja v každom členskom štáte a celej EÚ na základe rôznych správ vypracovaných v mene Komisie na GR ECFIN. Tento viacstranný dohľad nad hospodárskou politikou zahŕňa aj kontrolu dodržiavania plánu rastu a zamestnanosti EÚ v tzv. „balíku integrovaných usmernení“.

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač 
  • Zmenšiť písmo 
  • Zväčšiť písmo