Cale de navigare

Situația economică în UE

Politica economică este orientată spre creștere constantă și spre crearea de noi locuri de muncă în UE. Ea abordează provocările pe termen scurt și lung în domenii ca finanțele publice, dezechilibrele macroeconomice și competitivitatea, dar și impactul tendințelor pe termen lung, în cazul unor fenomene precum îmbătrânirea populației și globalizarea.

Semestrul european 2015 a debutat în luna noiembrie a anului trecut cu analiza anuală a creșterii, care a definit cele trei noi direcții de acțiune ale Comisiei în favoarea creșterii economice și creării de noi locuri de muncă: stimularea investițiilor, accelerarea reformelor structurale și continuarea eforturilor de consolidare fiscală într-un mod responsabil și favorabil creșterii economice.

Recomandări de țară

În mai 2015, Comisia a publicat recomandările de țară pentru fiecare stat membru, alături de o comunicarepdf(191 kB) Traducerile linkului anterior  generală cu privire la modalitățile de consolidare și de susținere a redresării economice și de punere în aplicare a semestrului european raționalizat. Recomandările se bazează pe

  1. rapoartele de țară prezentate în februarie (a se vedea tabelul de mai jos)
  2. o analiză amănunțită a planurilor fiecărui stat membru de asigurare a solidității finanțelor publice (programele de stabilitate sau convergență) și măsurile politice de stimulare a ocupării forței de muncă și a creșterii economice (programele naționale de reformă)
  3. concluziile dialogului cu statele membre și alte părți implicate.

În februarie 2015, Comisia a publicat o serie de rapoarte de țară în care sunt analizate politicile economice ale statelor membre. Aceste rapoarte au fost rezumate într-o comunicare și conțin o analiză aprofundată a dezechilibrelor economice înregistrate în 16 țări.

Rapoartele de țară publicate la 26 februarie 2015.

Pentru informații suplimentare:

 

Alte instrumente

  • Versiune imprimabilă 
  • Micşorare text 
  • Mărire text