Cale de navigare

Situaţia economică în UE

Previziunile macroeconomice sistematice şi analizele privind finanţele publice, starea de convergenţă şi pieţele financiare ale UE descriu perspectivele economiilor statelor membre UE, ale zonei euro şi ale Uniunii Europene în ansamblu.

Politica economică este orientată spre creştere constantă şi spre crearea de noi locuri de muncă în UE. Propunându-şi stabilizarea economiei pe termen scurt şi accentuarea creşterii potenţiale pe termen mediu, ea abordează diferite alte aspecte reprezentând provocări pe termen lung, precum îmbătrânirea populaţiei şi globalizarea.

Politicile economice sunt sugerate şi puse în aplicare atât la nivel naţional, cât şi la nivel european. Într-adevăr, politica economică constituie, în primul rând, o responsabilitate asumată la nivel naţional, chiar dacă tratatul afirmă că ar trebui considerată „o chestiune de interes comun” şi coordonată în cadrul Consiliului. Un grup de state membre au dus integrarea economică şi mai departe prin adoptarea monedei unice, care este folosită în prezent de mai mult de jumătate dintre cetăţenii UE.

Coordonarea politicilor economice se realizează prin monitorizarea evoluţiilor economice din fiecare stat membru şi din UE, pe baza diferitelor rapoarte elaborate de DG ECFIN în numele Comisiei. Această supraveghere multilaterală presupune verificarea alinierii politicilor economice la foaia de parcurs a UE pentru creştere economică şi locuri de muncă din aşa-numitul „Pachet de orientări integrate”.

Alte instrumente

  • Versiune imprimabilă 
  • Micşorare text 
  • Mărire text