Ścieżka nawigacji

Sytuacja gospodarcza UE

ERegularne prognozy makroekonomiczne i analizy finansów publicznych, stanu konwergencji oraz rynków finansowych UE opisują perspektywy dla gospodarki poszczególnych krajów członkowskich UE, strefy euro oraz UE.

Polityka gospodarcza jest ukierunkowana na stały wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy w UE. Dążąc do ustabilizowania gospodarki w krótkim okresie i zwiększenia potencjalnego wzrostu gospodarczego w perspektywie średnioterminowej, ma ona także na celu sprostanie różnorakim wyzwaniom w dłuższej perspektywie czasowej, takim jak starzenie się ludności i globalizacja.

Działania w zakresie polityki gospodarczej są proponowane i realizowane na poziomie zarówno krajowym, jak i europejskim. W istocie polityka gospodarcza należy głównie do kompetencji państw członkowskich, pomimo iż Traktat stanowi, że powinna ona być uważana za „przedmiot wspólnego zainteresowania” i koordynowana przez Radę. Dzięki przyjęciu jednej waluty gospodarki niektórych państw członkowskich zostały jeszcze bardziej zintegrowane. Wspólna waluta jest obecnie używana przez ponad połowę obywateli UE.

Koordynacja polityk gospodarczych dokonywana jest przez monitorowanie sytuacji ekonomicznej w poszczególnych państwach członkowskich i w UE na podstawie różnorodnych sprawozdań składanych przez DG ECFIN w imieniu Komisji. Ten wielostronny nadzór obejmuje również sprawdzanie, czy polityki gospodarcze są zgodne z mapą drogową UE na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w ramach w tzw. pakietu zintegrowanych wytycznych.

Inne narzędzia

  • Wersja do druku 
  • Zmniejsz tekst 
  • Powiększ tekst